fredag 6 mar 2020 - Ansager
Generalforsamling i Ansager IF
generalforsamling i Ansager Idrætsforening
generalforsamling i Ansager Idrætsforening Foto: Leroy Maurice
Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19:30 i Skovlund/Ansager Hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
    a) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
    b) Fremlæggelse af budget
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
    a) På valg Gitte Soelberg og Simone Winter (begge modtager genvalg)
5) Valg af en suppleant
    a) Lone Emborg modtager genvalg
6) Valg af revisorer
    a) På valg Finn Grundahl og Lars Blak
7) Evt.

Forslag til behandling under pkt. 3, skal være formand Birgitte Jakobsen i hænde senest 19. marts 2020 på mail: bjakobsen78@gmail.com

Årsmøder i udvalgene foregår umiddelbart inden generalforsamlingen:

Fodbold mødes på stadion kl. 17.30
Håndbold og gymnastik i hallen kl. 18.00

vist 1332 gange