lørdag 22 feb 2020 - Ansager
Synliggør din forening
Kom på kursus i at fotografere og skrive en god historie fra din forening
Kom på kursus i at fotografere og skrive en god historie fra din forening Foto: Pixabay Copyright
Kom på kursus i at skrive til pressen så det bemærkes og hjemmesider så det ses eller i at tage et godt billede og en spændende video

Ruban, som er en sammenslutning af en række hjemmesider i Varde kommune, vil i løbet af foråret arrangere en række kurser i borgerjournalistik samt foto- og videoptagelset til hjemmesider.

Ruban medlemmer har førsteret, men i det omfang der er pladser, kan repræsentanter for de lokale foreninger deltage i kurserne. Det gælder alle som er interessererede i at blive bedre til at informere foreningens medlemmer og offentligheden i ord og billeder. Kurserne er gratis.

Kontakt Rud (tlf. 3048 6670 - rudlarsen@gmail.com) for at få mere at vide eller hvis du vil tilmelde dig informationsmødet i Horne Hallen onsdag den 26. februar kl. 19.

Af hensyn til forplejningen bedes du seneste søndag den 23. februar tilmelde dig, hvis du vil deltage i medlemsmødet.

Karsten Madsen

vist 312 gange