tirsdag 18 feb 2020 - Skovlund
Lokallistens generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lokallisten. Dato: mandag d. 23. marts 2020 kl. 19.oo

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Årsregnskab og forslag til budget.
 • Fastsættelse af årskontingent.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse og to suppleanter.
  På valg er Jens Erik Mathiasen, Rie Starup, Lasse Ottesen.
  Jens Erik modtager genvalg.
 • Valg af 2 revisorer og én suppleant.
 • Eventuelt.
 • Oplæsning og godkendelse af referat.
 • Pause.
 • Politisk debat med vore 2 byrødder.
 • Generalforsamlingen finder sted på adressen:

  Pension Lærkelill, Lærkevænget 3, Skovlund, 6823 Ansager.

  Der bydes på øl/vand/kaffe og kage.

  På bestyrelsens vegne, Jens Erik Mathiasen - formand.

vist 220 gange