tirsdag 11 feb 2020 - Danmark
Viden: Japansk Pileurt
Japansk Pileurt (Fallopia japonica) pigen er ca 90 cm høj
Japansk Pileurt (Fallopia japonica) pigen er ca 90 cm høj Foto: Wikimedia Copyright
Den japanske pileurt breder sig, men nu tages kampen op

En kreds af borgere i Helsingør Kommune har fået nok af de indtil tre meter høje japanske pileurter, som spreder sig aggressivt gennem kommunens landskaber, haver, huse, fundamenter, asfalt, kloakker, jernbaner, veje og drænsystemer. Derfor har de stiftet Pileurt-banden, som sammen med helsingør Kommune skal tage kampen op.

I første sæson har 20 frivillige engageret sig i bekæmpelsen af 21 større bestande af japansk pileurt. Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør Kommune har taget meget vel imod Pileurt-banden og erklæret sig villige til samarbejde og til moderat finansiering af de frivilliges omkostninger.

Metoder

Pileurt-bandens bekæmpelse er sket ved brug af følgende to metoder:

  • Tildækning med lystæt plastfolie eller presenning i mindst fem år. Afdækningen fastholdes uanset vejr og vind samt lappes med gaffatape ved eventuelle huller.
  • Nedskæring med le eller buskrydder hver anden-tredje uge i vækstsæsonen. Danske og udenlandske forsøg viser at bekæmpelsen skal opretholdes i 4 år.

Pileurt-banden nåede ikke at afprøve en oplagt metode for bekæmpelse af pileurtbestande nemlig tildækning med kraftig fiberdug/rodspærre dækket af 20 cm renset jord med ny beplantning over de mørklagte pileurter.

Kilde: https://gylle.dk/til-kamp-mod-pileurten/

Hjælp med at udfylde kortet

Kender du andre steder i lokalområdet, hvor der gror japansk pileurt, så send gerne en mail til mail@ansager.info med angivelse af sted og meget gerne vedhæftet et foto.

Se folder fra Haveselskabet: Til kamp mod invasiv pileurt

vist 2193 gange