fredag 8 nov 2019 - Skovlund-Ansager
Et stærkt og innovativt postnummer 6823
Et nyt netværk for erhvervsfolk i form af en ERFA-gruppe er under opbygning i Skovlund-Ansager området

I mandags den 4. november mødtes en halv snes erhvervsfolk fra Skovlund og Ansager for at snakke erhvervsudvikling i vores lokalområde. Som et konkret resultat fra mødet har vi i gruppen vedtaget at starte et netværk i form af en ERFA-gruppe med fire årlige møder og med Martha Voss fra Erhvervsdesign som tovholder.

I første omgang har vi nedsat en hurtigt arbejdende gruppe som vil komme med et udkast til rammerne omkring sådan et netværksprojekt, hvorefter der vil komme en mere officiel invitation til ALLE erhvervsfolk i hele 6823. Skulle du sidde med nogle ideer til netværks arbejde, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Martha (martha.voss@nenuc.dk eller mobil 21286638).

Missionen er klar:

Vi arbejder for at stærkt og innovativt erhvervsliv i 6823 Ansager!

Fordi vi via samarbejde om erhvervsudvikling kan løfte hele egnens erhvervsliv og hjælpe til det gode liv for lokalsamfundets borgere.

Pressemeddelelse, Martha Voss

vist 348 gange