mandag 23 sep 2019 - Nørre Omme
Inspiration: Haven for alle sanser
En ændret begravelseskultur med færre kister og flere urner betyder mindre pladsbehov. På Nr. Omme kirkegård er der etableret en sansehave for de levende på de ubenyttede grave. Alternativet til sansehaven ville være tomme gravsteder med græs, grus eller jord. Med sansehaven er kirkegården meget mere spændende at besøge.
En ændret begravelseskultur med færre kister og flere urner betyder mindre pladsbehov. På Nr. Omme kirkegård er der etableret en sansehave for de levende på de ubenyttede grave. Alternativet til sansehaven ville være tomme gravsteder med græs, grus eller jord. Med sansehaven er kirkegården meget mere spændende at besøge. Foto: Karsten Madsen
Sansehaven er flyttet ind på kirkegården i Nr. Omme, Skjern Provsti

Det tager tid at opbygge en have. Man planlægger og planter og vander - og håber!

I århundreder har der været kirkegård rundt om vores kirke, »de dødes have«, som Grundtvig kalder kirkegården i påskesalmen. De dødes have bliver holdt i smukkeste stand, og det gør også, at mange nyder bare at gå en tur på kirkegården. I den forstand er de dødes have også de levendes have. Det vil menighedsrådet i Nørre Omme gerne udbygge lidt.

Det er efterhånden et par år siden, vi begyndte på det projekt på Nørre Omme kirkegård, vi kalder »Sansehaven«. Tanken er, at man kan gå på opdagelse mellem gravene og finde åbne steder, hvor der er plantet noget, der appellerer til sanserne. Til sydvest har vi noget for smag, til nordvest noget, der føles hårdt eller blødt, til nordøst er der farver for øjet, til sydøst er der dufte af alle slags. Man kan sætte sig ved et lille bord og drikke sin medbragte kaffe - og man kan gå ind i kirken og tænke gode og livgivende tanker.

Sansehaven er for alle, som kommer forbi eller lægger en lille udflugt omkring kirkegården. Der er meget at opleve og tænke over, for haven er både de dødes og de levendes. I den forstand er sansehaven et mødested med livets vilkår. Som der stod broderet på klokkestrengen i gamle dage: Betænk: livets korthed, dødens vished, evighedens længde.

Sidste efterår blev der plantet rigtig meget, og også her i foråret har mange planter fundet på plads. Man kan stadig vælge gravsted hvor man gerne vil. Planterne kan flyttes, og en have er altid under forandring. Kom og besøg den smukke have omkring vores kirke; her er der ro og fred.

Bodil Toftdahl, sognepræst Nr. Omme kirke

Frivillige er med

Vi bruger nogle medhjælpertimer på vedligeholdelsen af sansehaven på Nr. Omme kirkegård, men det er lokale frivillige, som tager sig af tilplantning og udskiftning af planterne.

  • Der er planer om en sansehave i Ansager på området umiddelbart syd for kirkegården, der hvor kolonihaverne ligger.
  • Også på Ansager kirkegård er der tomme grave med grus/græs. De kunne med få midler gøres mere spændende. I Skovlund er der plantet georginer på de tomme grave.
  • En sansehave understøtter det demensvenlige lokalsamfund i Skovlund-Ansager og er samtidig til glæde for alle.

    Se mere om kirken i Nr. Omme: www.nr-omme.dk

    vist 762 gange