onsdag 1 maj 2013 - Ansager
Opfordring til alle erhvervsdrivende
Stormøde på Hotel Ansager

Som det er bekendtgjort gennem husstandsomdelte invitationer og med uddybende information på Ansager.info , afholdes der stormøde på Hotel Ansager:

Tirsdag den 7. Maj kl 19.00

Under overskriften " Giv to timer - få fem år igen" inviteres alle til at være med til at skabe og sætte sit præg på byens vision og handlingsplan for Ansagers udvikling frem mod 2018.

Eftersom en stor del af visionsoplægget er, at fremme det gode liv og styrke antallet af besøgende, bosætningen og ikke mindst erhvervslivet i byen ; opfordrer og håber vi inderligt på, at samtlige selvstændige erhvervsdrivende vil møde op !

Ansager skal forme og udvikle en vision for de næste fem år, og vi har brug dig og dine drømme og ideer om fremtiden.

Tilmeld dig derfor i dag via e-mail på jkaj@varde.dk eller skriv dig på listen i butikken ved Inge Thisted. Du er også velkommen til at tilmelde dig på telefonnummer 40 34 28 01.

På Ansager byudviklings vegne

Ole Andreasen - Keld Hundebøl - Frank Sørensen - Kim Madsen - Peter Fog - Knud Erik Madsen - Britta Buhl - Kristian Gylling Jensen - Henk Vermeulen - Karin Nielsen - Inge Thisted - Ove Nørager - Helge Engelbrecht - Magnus Dahlmann

vist 529 gange