onsdag 7 aug 2019 - Ansager
Jobskifte i Skovlund-Ansager Hallen
Kommende halbestyrer Jimmi Krongaard Larsen og afgående halbestyrer Bent Haahr
Kommende halbestyrer Jimmi Krongaard Larsen og afgående halbestyrer Bent Haahr Foto: PR
Jimmi Krongaard Larsen (35) bliver den nye halbestyrer, når Bent Haahr den 15. oktober 2019 efter 37 år giver nøglerne fra sig

Det er nok de færreste haller, der har haft det privilegium at have en medarbejder, som gennem en lang årrække har opnået så stor respekt for sit arbejde, som vi her i Skovlund-Ansager Hallen har været.

Bent Haahr blev ansat d. 15. okt. 1982 og har igennem alle årene være med til at udbygge Skovlund-Ansager Hallen til den institution hallen er i dag.

Bent Haahr og familien har igennem alle årene været det daglige billede hallens brugere har fået, når man er trådt ind i hallen og altid har der været tid til en snak om alt, hvad der skete i hallen og i lokalområdet.

Vi som hal være stolte over, at man for 37 år siden tog chancen og ansatte Bent & Lene, som dengang boede i Tistrup. Skovlund-Ansager Hallen har fået fuld valuta for pengene..!

Derfor kom det også lidt bag på os i bestyrelsen, da Bent Haahr for ca. 1 1/2 år siden oplyste bestyrelsen om, at han ønskede at fratræde 15. okt. 2019. Men vi har jo hele tiden vidst, at tiden ville komme.

Hallen søger ny bestyrer

Det var med en vis spænding, at vi indkaldte til de første ansættelsessamtaler, og vi i bestyrelsen var nok lige så nervøse, som de ansøgere, vi tog ind til samtale.

Efter tre ansættelsessamtaler fandt vi ud af, at vi nok ikke havde forberedt os godt nok i forhold til, hvad vi forventede af en halbestyrer. så vi fik i en fart fremstillet en arbejdsbeskrivelse over jobbet, og fandt ud, hvordan hverdagen i hallen fungerede. Denne viden lå indtil nu kun inde i Bent´s hoved.

Vi kom bl. a. frem til, at det var en alt for stor mundfuld at starte både som halbestyrer og som forpagter af hallens cafeteria. Derfor tog bestyrelsen en snak med Bent Haahr omkring forpagtningen af cafeteriaet og derfor er vi utrolig glade for, at vi har vi fået lavet en aftale med Bent Haahr om, at han fortsætter med forpagtningen af cafeteriaet frem til d. 31. dec. 2019

Med denne løsning så kunne vi fortsætte arbejdet med at koncentrere os om at finde en halbestyrer, der stille og roligt kunne komme ind i jobbet og samtidigt kunne vor nye halbestyrer trække på Bent Haahrs erfaring, når han er i hallen som forpagter af cateriaet indtil 31. dec. 2019.

Midt i alt denne ansættelse-proces af en ny halbestyrer, fik vi desværre også en opsigelse fra vor halassistent Chenette Kristensen, som ønskede at prøve nye udfordringer, hvilket vi naturligvis godt kunne følge hende i, idet hendes hverdag måske også ville blive en anden, når Bent Haahr fratrådte.

Derfor står hallen også med en tom stilling, som halassistent og eftersom det vil være mest rimeligt at vor nye halbestyrer er med i denne ansættelsesproces er der pt. ikke søgt på en ny halassistent endnu.

Jimmi Larsen er hallens nye bestyrer

d. 2. sep. 2019 tiltræder vor nye halbestyrer (Jimmi Larsen) - som halassistent.

d. 15. okt. 2019 afleverer Bent Haahr nøglerne til vor nye halbestyrer (Jimmi Larsen) og så har Jimmi Larsen officielt få jobbet som halbestyrer og Bent Haahr holder som halbestyrer efter 37 år, men fortsætter som forpagter af hallens cafeteria frem til 31. dec. 2019, hvorefter Jimmi Larsen overtager forpagtningen.

Indtil hallen finder en halassistent, så har Bent Haahr sagt ja til at hjælpe til i hallen i det omfang hallen har brug en halassistent og indtil vi forhåbenligt får ansat en halassistent her i løbet af efteråret.

Ved at give Jimmi Larsen tidsrummet fra 1. sep. til 15. okt. 2019 jobbet som halassistent, så vil han kunne “suge” sig en masse erfaring til sig i samarbejde med Bent Haahr, inden vi slipper ham løs i jobbet.

Nu håber vi, at hallens brugere og besøgende vil tage rigtig godt imod vor nye halbestyrer og huske på, at med Bent Haahrs fratræden, så vil der også ske ændringer i hallen, idet vor nye halbestyrer er ansat på 37 timer i ugen, og derfor vil vi fremadrettet nok skulle indstille os på at der bl.a. vil blive faste kontortider og at hallen i nogle at de sidste aftentimer vil være ubemandet.

Bestyrelsen er overbeviste om, at vor nye halbestyrer er ganske klar over, hvad den visuelle tilstedeværelse betyder for hallens bruger, og vi er overbeviste om at Jimmi Larsen vil få lavet nogle fornuftige løsninger, således at hallens brugere ikke følere sig alene i hallen og at Jimmi Larsen også vil få tid til at være sammen med sin famile hjemme på Adelvej i Skovlund.

Leif Jørgensen, formand for hallens bestyrelse

INFO vedr.: Jimmi Krongaard Larsen

  • Jimmi er 35 år gammel bor på et nedlagt landbrug på Adelvej lidt udenfor Skovlund.
  • Gift med Maiken og sammen har de 2 børn Ernst på 3 år og Sjasmin på 4 år.
  • Maiken driver firmaet Krop og Velvære på fuldtid og Jimmi er massør i fritiden.
  • Jimmi siden januar i år været ansat i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter som teknisk serviceassistent på 20 timer.
  • Derudover har Jimmi kørt lastbil hos Teslak Transport i Ølgod hvor han har leveret køkkener i hele landet. (ca. 20-25 timer i ugen).
  • Jimmi er også uddannet tømrer.
vist 422 gange