fredag 14 jun 2019 - Ansager
"Hvad du ønsker skal du få"!
SFO-en "Den Blå Æske" skal rives ned, har et enigt udvalg for Børn og Læring besluttet
SFO-en "Den Blå Æske" skal rives ned, har et enigt udvalg for Børn og Læring besluttet Foto: Karsten Madsen
Det bliver så nok ikke tilfældet her og SFO-en Den Blå Æske er en saga blot!

Den 11. Juni er en vis herres fødselsdag og en faretruende dato. Dette er også tilfældet for Den Blå Æske's fremtid. Et enigt udvalg for Børn og Læring traf beslutning om, at SFO-en skal nedrives og således fastholdes beslutninger truffet den 9. Oktober 2018 om kvadratoptimering i kommunens bygningsmasse.

Skolebestyrelsen og med-udvalget på Ansager skole blev inddraget i processen og der fremkom ønsker om bevarelse af den gamle SFO af hensyn til børnenes trivsel og sikkerhed. Dette beskrives så fint i et indlæg der også har været medtaget som bilag ved udvalgets beslutning. Referat fra udvalgsmødet punkt 252 kan ses under Varde kommunes hjemmeside.

Ovenstående vækker undring og bekymring så som:

  • Tages der hensyn til børnenes trivsel
  • Hvordan giver man børnene fornemmelsen af skifte fra skole til fritid, når de forbliver på skolen. Se iøvrigt SFO ens målsætning med et hensyn til børnene efter en lang skoledag.
  • Har forældrenes og skolebestyrelsens argumentation ingen betydning
  • SFO en har for nuværende 91 indskrevne børn, som skal rykke over i resterende bygninger sammen med indskolings årgange.
  • Trafiksikkerhed når børn skal afleveres i Østergade
  • I forhold til Rejseholdets vurdering af antal kvadratmeter vs antal indskrevne børn, kan det undre at gangarealer og flugtveje medtages i beregning.
  • Og ikke mindst, hvilken besparelse giver det i sidste ende. Der foreligger ikke endelig beregning heraf ? Det fremgår i hvertfald ikke af referatet.
  • Hvorfor nedlægge et tilbud forældre og børn er glade for når besparelsen er minimal og endnu ikke er kendt.
  • Er denne beslutning ikke taget på for tyndt et grundlag.

Ansager er som bekendt blevet adskillige indbyggere rigere, status nu er 1300 og skolesøgende børn stiger med 10% pr. skolestart august 2019. Derfor er det bekymrende at skolens bygninger reduceres og bla anvendes til SFO, for hvor kan det stigende antal elever så placeres eller skal overbygningen flyttes ud når pladsen bliver for trang?

Jeg har desværre nået den alder, hvor jeg ikke har børn, der har behov for pasning, så hvorfor bekymre mig om det. Men nu er det sådan, at jeg faktisk var med til at starte SFO en op. Brugte sammen med mange hjælpsomme og dygtige forældre vores sommerferie til at gøre Den Blå Æske klar til skolestart. Ove Nørager lavede bla det fine skilt og Helge holdt støttekoncert osv osv alle bakkede op.

Jeg så hvordan børnene glade kunne smide skoletasken og føle sig hjemme i ikke skolelignende rammer. Måske er udviklingen vendt siden da, men jeg tænker, at var jeg forældre ville jeg forsøge at få mere indflydelse i forhold til at forhindre, at et åndehul for børnene forsvinder.

En miljøskadet politikers kone, Birgit Haahr Larsen

vist 1069 gange