lørdag 27 apr 2013 - Danmark
9 millioner til projekter i landdistrikterne
32 projekter får støtte til udvikling og vækst i landets yderområder.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilsagn om støtte til 32 projekter i landdistrikterne. Støtten tildeles projekter, der bidrager til udviklingen og væksten i landets yderområder.

I år er der særligt fokus på projekter, der støtter turismen i landdistrikterne. Et af projekterne er en app, som skal gøre det nemmere for turister at finde attraktioner på landet. Flere projekter arbejder også med lokalt producerede fødevarer.

"Turismen er særlig vigtig for landdistrikterne, fordi den bidrager betydeligt til væksten og dermed udviklingen i mange landdistrikter." siger Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter.

Lokalt engagement skal redde landsbykøbmanden

Udover turisme, arbejder flere af de støttede projekter for landsbybutikkernes overlevelse. Her skal samarbejde mellem butikker og leverandører, og ejerskab til lokalområdet fastholde landsbykøbmændene. Netop de små købmandsbutikkers muligheder i lokalområdet og lokalt engagement er noget, der ligger Carsten Hansen på sinde:

"Med penge fra Landdistriktspuljen er vi med til at skubbe en positiv udvikling i gang. Der er kommet rigtig mange gode ansøgninger, og det siger mig, at midlerne fra Landdistriktspuljen går til det rette formål", siger Carsten Hansen.

Liste over projekter, der støttes:  Projektliste 

vist 193 gange