søndag 5 maj 2019 - Ansager
Efterskolen mangler 4 elever og 1 mill. kr.
Status efter generalforsamlingen i Kvie Sø Efterskole er, at skolen ikke er helt i mål med finansieringen

Kvie Sø Efterskole afholdt ordinær generalforsamling d. 4. maj 2019. Det vigtigste punkt på dagsordenen var budget og forretningsplan for efterskolens fremtidige drift.

Status er, at 31 elever er indskrevet til 1. skoleår, mens 42 elever er indskrevet til 2. skoleår.

- Indsamling, donationer, sponsorater, tildeling af fondsmidler og tilsagn til Låneforeningen til oprettelse af Kvie Sø Efterskole har hidtil indbragt 1,6 mill. kr. Långiverne stiller krav om 2,6 mill. kr. i egenfinansiering, samt 35 indskrevne elever inden d. 15. maj. Det er sidste frist for at vores lånebehov kan være færdigbehandlet inden sommerferien, så vi kan være klar til at tage imod elever d. 11. august.

- Det er samtidig også sidste frist for påbegyndelsen af den ombygning, som er påkrævet for at opfylde lovmæssige krav til brandsikring og andre myndighedskrav, som er gældende for vores elevgruppe, fortæller Peter Fog, formand for bestyrelsen for Kvie Sø Efterskole.

Opgaven er således inden d. 15. maj:

  • At få yderligere 4 elever
  • At indsamle yderligere Kr. 1 mill.

- Alle med interesse og tilknytning opfordres til at hjælpe med at indsamle midler. Det kan være donationer, sponsorater og tilsagn om lån til Låneforeningen til oprettelse af Kvie Sø Efterskole.

- Vi håber, at familier (forældre, bedsteforældre, søskende) til kommende elever også vil og kan deltage i indsamlingen, herunder selv give tilsagn om donation eller tilsagn om indskud i Låneforeningen. Det er nødvendigt at alle bidrager, også økonomisk, ellers bliver efterskolen ikke oprettet. Bestyrelsen og vores forstander, Lars Holm, arbejder naturligvis på at få de sidste elever, fortsætter Peter Fog.

- Efter gårdsdagens generalforsamling har vi allerede modtaget kr.170.000,- i donationer og tilsagn til Låneforeningen. Dejligt og et skridt mod millionen, afslutter Peter Fog.

Læs mere om støttemulighederne på: kviesoefterskole.dk/bidrag eller kontakt bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Peter Fog, formand 2061 8355

Læs mere her: Indsamlerpjece

vist 912 gange