lørdag 4 maj 2019 - Skovlund
Skovlund Kulturhus generalforsamling
Årets generalforsamling 2019 i Skovlund Kulturhus er afviklet. Det blev en god aften

Der var først ”rundvisning” (i et lokale) på første sal, hvor der arbejdes med at færdiggøre Kulturhusets sidste aktivitetsrum. Det gav anledning til flere meget positive kommentarer - både for arbejdet og for de fremtidige muligheder.

Selve generalforsamlingen indledtes med formandsberetning hvor Poul Henrik Hansen kom rundt om aktiviteter og investeringer i det forløbne år. Og der var også lige plads til at nævne et par fremtidige aktiviteter og udfordringer, bl.a. øgede varmeudgifter. Til sidst en stor TAK til alle de frivillige, som har bidraget med stort og småt.

Kasserer Niels Peter Habekost fremlagde regnskab som udviste et positivt resultat men en stram likviditet. Og han var så venlig at foreslå uændret kontingent.

Under indkommende forslag var der bl.a. et forslag om låneomlægning for en forbedret likviditet. Kassereren måtte meddele om forsøgte muligheder uden resultat.

Til bestyrelsen var der genvalg til Niels Peter Habekost, Kristian Støjberg og Rene Schmidt Kjær og nyvalg til Claus Nørgård Kristensen. Som suppleant valgtes Ejgil Jensen. Bestyrelsen består desuden af Poul Henrik Hansen og Eigil Thorø.

Som Revisor blev Else Marie Høj Hansen genvalgt.

Generalforsamlingen afsluttedes med snak og diskussion om fremtidige muligheder. Snuden er i sporet - det kan blive rigtig godt, men der ligger en aktiv indsats forude for mange, hvis det skal lykkes. Og det skal det !!

De bedste forårshilsner, Skovlund Kulturhus

vist 361 gange