lørdag 30 mar 2019 - Ansager Skole
Nyhedsbrev fra Ansager Skolebestyrelse
Ved gymnastikopvisning i Skovlund-Ansager hallen deltog skolen med et stort hold elever
Ved gymnastikopvisning i Skovlund-Ansager hallen deltog skolen med et stort hold elever Foto: Kitty Gamkinn
Den gamle hovedbygning rives ned, men skolebestyrelsen ønsker at bevare den eksisterende SFO-bygning

17. Maj 2018 skrev Jyske vestkysten ”Varde Kommune: Nu er der intet, der tyder på, at Ansager Skole og andre af de mindre overbygningsskoler må lukke overbygningsklasser de næste mange år. Nogle nye kriterier er blevet enstemmig godkendt af Udvalget for Børn og Læring.”

JV-artiklen var et dejligt fundament for et nyt skoleår, der kunne byde velkommen til 19 nye elever i 0. klasse.

Generelt har de 5 yngste årgange fine elevtal med mere end 23 børn/årgang i gennemsnit. Det glæder vi os over.

Kommunes mest populære Juniorklub

SFO og Juniorklub fik ny leder i 2018 - Helle O Conner og hun gik straks i gang med at kigge på enhedernes tilbud og lave pædagogisk strategi.

I SFOen er der fokus på kreativitet i hverdagen og der er indkøbt forskellig nyt legetøj og inventar, til glæde for de 90 børn.

Juniorklubben tæller hele 86% af sin målgruppe på medlemslisten. Og det kvalificerer til at være Varde Kommunes populæreste Juniorklub. Det er rigtig flot og vidner om meningsfyldt samvær med indhold.

Ønsker at bevare SFO-bygningen

Hørringssvar, Tilsyn og Principper er en del af skolebestyrelsens kerneopgaver. Siden august 2018 har disse være på dagsordenen.

Skolebestyrelsen har blandt andet indgivet hørringssvar omkring rejseholdets bygningsanalyse og forslag om reducering af m2 på Ansager Skole.

Der er fra skolens side forslag om at fjerne den gamle hovedbygning fra 1909 og på den måde arealoptimere skolen. Det drejer sig om 931 kvm opført i 1½ plan og indeholder i dag 4 klasser til indskolingen samt lærerforberedelse.

Rejseholdet stillede forslag om, at man yderligere reducerede eksisterende SFO-bygning inklusiv den nyere tilbygninger der i dag fungerer som kreativ værksted.

Skolebestyrelsen ønsker at bevare den eksisterende SFO-bygning. Dette kræver en ny beslutning i udvalget for børn og læring. Udvalgsformanden er ikke afvisende heromkring. Der er respekt omkring personalets viden og hvad der giver mening på Ansager Skole. Skolebestyrelsen skal præsentere sit ønske for udvalget i løbet af foråret 2019 og nedrivning er projekteret til efteråret 2019.

Skolen og lokalsamfundet

Skolebestyrelsens tilsynspligt er praktiseret i form af ledelsens redegørelse for arbejdspladsvurdering, opfølgning på senest kvalitetsrapport og økonomi. Skolebestyrelsen følger op på de handleplaner, der er effektueret.

Skolebestyrelsen vil gerne opfordre til at lokalsamfundet i endnu højere grad bruger skolens lokaler

Skolebestyrelsen ønsker at lokalsamfundet drager glæde af potentialet i folkets skole. Skolen er en del af lokalsamfundet og lokalsamfundet er en del af skolen.

I dag benyttes skolen lejlighedsvis af børnehaven i skoletiden. Efter skoletid og om aftenen benyttes den af gymnastikforeningen og badmintonspillere fra lokalområdet.

Musiklokalet benyttes af Musikskolen samt til violinundervisning et par dage i ugen efter skoletid. Ligeledes anvendes Håndværk & Design lokalet lejlighedsvis til kreative formål efter skoletid.

Herudover benyttes et forsamlingslokale lejlighedsvis af en jagtforening til teori samt af globetropperne til mødeaktivitet.

Støtteforening

Skolebestyrelsen har et stort ønske om etablering af en støtteforening. Det forholder sig således at folkeskolen ikke må modtage sponsorater. Men en folkeskoles støtteforening må gerne. Og det vil glæde Skolebestyrelsen hvis forældre/og eller andre lokale kunne tænke sig, at etablere denne forening. Skulle du være motiveret for at støtte med dit engagement, så tøv ikke med at henvende dig til Skolebestyrelsen. Foreningens formål kunne være at støtte op om nogle af de sociale tiltag og samtidig gøre tingene lidt festligere på tværs af årgange. Et eksempel kunne være lidt servering til et arrangement, eller et juletræ til skolegården ect.

Vi ser frem til næste skoleår med tiltrædelse af ny skoleleder. Generelt får skolen et mere moderne udtryk og indskolingen får med garanti bedre lokaler og toiletforhold. Og så glæder vi os over, at vi endnu engang kan byde velkommen til omkring 20 nye elever i 0. klasse efter sommerferien.

Ansager Skole - et godt lære- og værested.

På vegne af Skolebestyrelsen på Ansager Skole

Kitty Gamkinn

vist 775 gange