torsdag 21 mar 2019 - Ansager
Pensionistforeningen: Mange nye medlemmer
På den nylige generalforsamling berettede formanden om medlems­fremgang og stor tilslutning til foreningens arrangementer

Formand Rosa Pedersen var utrolig stolt af, at ikke mindre end 57 medlemmer var mødt op til året generalforsamling i Skovlund Ansager Hallen. Det er ny rekord og svarer til, at 28% af foreningens i alt 206 medlemmer var mødt op, og mødelokalet var dermed godt fyldt.

Foreningen har i årets løb haft tilgang af 19 nye medlemmer.

I beretningen kom formanden ind på de pensionistfester, udflugter og bankospil, som forening afvikler i løbet af året. Hver gang er det med stor deltagelse, hvilket glædede foreningens kasserer. Kassereren kunne da også ved forelæggelse af regnskabet konstatere, at foreningen stort set havde samme kassebeholdning som sidste år.

Der var en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet Signe Mathisen efter 8 år i bestyrelsen overlod pladsen til yngre kræfter, idet Lillian Sørensen med stor majoritet blev valgt.

Efter det obligatoriske kaffebord med boller, lagkage og småkager sluttede eftermiddagen af med en gang bankospil.

vist 605 gange