søndag 10 mar 2019 - Kvie Sø Efterskole
Kvie Sø Efterskole starter indsamling
"Vi skal skaffe en egenfinansiering på 2,5 millioner kr.!"

Så kontant kunne efterskolens formand, Peter Fog, ved mandagens indsamlermøde opridse udfordringen for bestyrelse og hjælpere. Men det går fornuftigt fremad, kunne han også fortælle.

Et par timer forinden havde efterskolen fejret en stor donation fra Lions Varde. Også Lions Ølgod har bidraget med et stort sponsorat, ligesom der arbejdes med flere velgørende foreninger. I drejebogen arbejdes der også med ansøgning af fonde.

Virksomheder støtter

Flere lokale virksomheder har givet tilsagn om støtte, men det er ikke kun i efterskolens eget lokalområde, Skovlund-Ansager. Hele Varde Kommune er repræsenteret i sponsorgruppen, hvor virksomheder kan købe guld-, sølv- eller bronzesponorat. Flere lokalsamfund har meldt sig på banen med bidrag i forskellig form.

Af debatten på indsamlermødet kom det blandt andet frem, at dette efterskoleprojekt ikke kun er Skovlund-Ansagers, det er noget alle i Varde Kommune kan være stolte af. Tænk, at vores kommune rummer flere forskellige skoleformer helt fra indskolingen frem til ungdomsuddannelserne. En bred vifte af efterskoler og nu også Jyllands eneste efterskole specielt for udviklingshæmmede.

35 elever til første skoleår

Opbakningen fra skolekreds og forældre taler også sit eget sprog. Kvie Sø Efterskole har pt. indskrevet 35 elever til det første skoleår til august 2019 og forventer at kunne indskrive 50 elever til det første år. Til det andet skoleår er allerede indskrevet 45 elever.

Stine Tryk, næstformand i bestyrelsen fortæller:

- Når disse unge udviklingshæmmede bliver 18 år, er de teknisk set voksne, men der er ikke de samme tilbud til dem i forhold til det at lære at stå på egne ben. Når de stopper i Folkeskolen, kan de komme på STU og muligvis på beskyttet værksted.

- Et efterskole ophold giver disse elever muligheden for at få et ungdomsliv som alle andre unge. Et skoleophold, som træner dem til at stå på egne ben og udvikle deres personlighed.

Låneforening

For at muliggøre oprettelsen af Kvie Sø Efterskole har vi brug jeres hjælp.

I marts og april indsamles bidrag dels lokalt og dels på Facebook. Det vil være ligeledes være muligt at indskyde et beløb i Låneforeningen til oprettelsen af Kvie Sø Efterskole.

Her under kan du se den folder, som deles ud i postkasserne. Den kan også hentes på skolens hjemmeside www.kviesoefterskole.dk

Kvie Sø Efterskole

Se folder her: Indsamlingspjece

vist 522 gange