søndag 3 mar 2019 - Ansager
Generalforsamling i Mariefestivalforeningen
Ordinær generalforsamling afholdes på Ansager Hotel onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Godkendelse af bestyrelsens budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Orientering om udpegning af medlemmer til bestyrelsen jf. § 10, samt valg til bestyrelsen.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af revision og evt. suppleant.

Bestyrelsen

Tilmelding af hensyn til traktement: Lisbet.steen.mortensen@gmail.com

vist 278 gange