onsdag 27 feb 2019 - Ansager
Håndbold: Samarbejde i Team Nord stopper
Ølgod-Krusbjerg, Skovlund-Ansager og Tistrup-Hodde sætter samarbejdet omkring U16 og U18 holdene på pause

Der er afholdt møde i styregruppen omkring Team Nord/7-samarbejdet om holdene U16 og U18 mellem håndboldklubberne i CØ-05, Tistrup-Hodde og SIF/Ansager, og i den forbindelse har klubberne i enighed besluttet, at samarbejdet, i nuværende form, holder en pause.

Team Nord/7 har i de senere år haft en hård konkurrence bl.a. ift. efterskolerne og faldende børnetal og derved oplevet stor medlemsnedgang i særligt U16-årgangen. Der er blevet brugt mange ressourcer i samarbejdet på få medlemmer, og disse vil i stedet fremadrettet blive brugt lokalt i at opbygge og fastholde spillere i de respektive ungdomsafdelinger.

Klubberne vil samarbejde ad hoc

Udviklingskonsulenten Bettina Sparvath JHF Kreds 7 har været med i hele processen og bakker op om beslutningen. Det betyder ikke, at der ikke fremover skal samarbejdes imellem klubberne. I stedet vil det vurderes ud fra de spillere, der er på årgangene, hvor det vil give mening at samarbejde, og hvor det er hensigtsmæssigt at spille. Derfor er klubberne i fællesskab blevet enige om, at de fremadrettet arbejder sammen, der hvor det giver mening i forhold til spillersammensætningen.

Klubberne vil i samarbejde med kredsens konsulent fortsat arbejde for håndbold i børne- og ungdomsrækkerne, så de er repræsenteret i vores område. Der vil før, under og efter sæsonen blive arbejdet positivt og hårdt for, at der hele tiden er fokus og overblik over, hvilke spillere der er hvor.

Samarbejdet omkring Team Nord/7 stopper ved udgangen af indeværende sæson fra 01.04.19.

Det er sammen med grisebønderne blevet aftalt, at den årlige grisebanko i november vil fortsætte – nu blot med 3 moderklubber bag i stedet for det nuværende Team Nord/7.

På udvalgets vegne

Ulla Dahlmann, SIF/Ansager
Gitte Pallesen, Tistrup/Hodde
Anette Jensen, CØ-05

vist 391 gange