søndag 17 feb 2019 - Ansager
Debat: Erfaringer med kombibibliotek - det har vi i Ansager!
Indlæg i debatten om genåbning af kombibibliotek i Ansager af Kirsten Juul-Andersen

Mit indlæg i JV d. 12.2. var tænkt som en orientering om, at jeg fremsendte en ansøgning til Varde Kommune om genåbning af kombibibliotek i Ansager.

Nu er det så også blevet en debat.

Helt fint for mig, da flere jo så kan blande sig og give udtryk for deres mening og holdninger. Jeg pointerer dog , at mit brev drejer sig om en ansøgning, som jeg ønsker behandlet i det administrative og politiske system i Varde Kommune.

Tak til Mads Sørensen for indlæg, som jeg bliver nødt til at kommentere:

Du skriver, at for at imødekomme min ansøgning, så kræver det en analyse af økonomi, muligheder og behov. Naturligvis skal I som politikere forholde jer til disse 3 faktorer.

M.h.t. økonomien - driftsøkonomien, så vil jeg tro I har været den igennem i forbindelse med jeres bevilling af kombibiblioteker i Agerbæk og Nørre Nebel. Jeg kan ikke forestille mig, at driftsøkonomien i Ansager vil se ret meget anderledes ud.

For så vidt etableringsudgifter, så må de for mig at se, begrænse sig til de tekniske foranstaltninger, der må til, når biblioteket skal være tilgængeligt ved hjælp af sygesikringskort, og det må I jo have tal på fra indretningen af kombibiblioteker i Agerbæk og Nørre Nebel.

Med hensyn til muligheder, (her må tænkes på etableringsmuligheder) så er de jo tilstede – og som jeg husker det – i meget velegnet stand.

Angående behov, så har jeg ingen argumenter for, at behovet i Ansager ikke skulle være ligeså stort som behovet i nævnte – sammenlignelige – byer.

Så kommer vi til erfaringer.

Erfaringer med kombibibliotek – det har vi i Ansager!

I mindst 30 af mine 43 år i byen har der været kombibibliotek. Jeg har kun oplevet at det fungerede godt og har ikke hørt andet. Med hensyn til erfaringer med ”Åbent bibliotek», så må der være nok at tage af på landsplan og på kommunalt plan.

Jeg er ikke enig med dig i, at biblioteksvæsenet betjener alle vores by- og landområder med høj service. 1 ugentligt besøg af en bogbus af 1 times varighed, kan jeg ikke betegne som høj service. I den sammenhæng oplever jeg mig som boende i en udkantsby i Varde Kommune.

Jer er meget enig med dig i, at der ydes meget høj service fra personalets side, samt at hovedbiblioteket i Varde fungerer rigtig fint (der er bare det aber dabei, at jeg skal køre 23 km for at komme derind).

Jeg håber fortsat på positiv tilbagemelding.

Venlig hilsen Kirsten Juul-Andersen, Lindegade 2, 6823 Ansager

Se Mads Sørensen debatindlæg: jv.dk

vist 413 gange