mandag 3 dec 2018 - Ansager
Helge Engelbrecht skal drive Ansager Musik Hotel i 2019
Hotellet og Musikgalleriet har også tidligere samarbejdet om mad og musik. Her spiller Neighbours  på hotellet i 2014 ved Mariefestival
Hotellet og Musikgalleriet har også tidligere samarbejdet om mad og musik. Her spiller Neighbours på hotellet i 2014 ved Mariefestival
Ansager Hotel og Mariehaven har i dag underskrevet en hensigtserklæring af hvilken det fremgår, at de to parter i starten af 2019 vil etablere et joint venture i form af et nyt selskab

Det nye selskab skal stå for hotel og restaurations driften af Ansager Musik Hotel, og skal tillige tilsikre at hotellets forretningskoncept udvikles, således at musikkulturelle aktiviteter også udgør en betydende del af driften.

De to parter indleder et strategisk samarbejde for at udnytte forretningsmæssige synenergier. Alliancen forventes at udløse en markant øget styrke samt blive en væsentlig katalysator for opfyldelsen af både vision og målsætninger udlagt i Ansager Byudviklings vækstplan for 2020.

Musikhotellet vil, med sin samhørighed med Mariehaven, blive øget markedsført med henblik på at tiltrække publikum fra et bredere geografisk område.

For at sikre at ambitionerne omkring afholdelse af flere og bedre kulturaktiviteter kan udleves, er det planen, at det nye selskab skal tilføres kapital fra eksterne investorer.

Kristian Gylling Jensen, Formand for bestyrelsen i Ansager Hotel ApS udtaler:

- Ansager Musik Hotel skal også i fremtiden være det lokale samlingspunkt for uformelle møder, middage og fester. Men med samarbejdet med Mariehaven får vi mulighed for effektivt at udvikle det kulturelle forretningsområde, noget som i lang tid har været en del af vores strategi.

- Mariehaven, Musik Galleriet og Helge Engelbrecht har et stærkt brand og har vist de kan tiltrække et stort publikum. De vil med deres erfaring og netværk kunne løfte denne opgave.

Helge Engelbrecht, Direktør for Mariehaven og Musik Galleriet udtaler:

- For Musik Galleriet og Mariehaven har byens hotel altid spillet en stor rolle som leverandør og samarbejdspartner. Nu binder vi så sløjferne for alvor til et endnu stærkere samarbejde, som jeg tror får afgørende betydning også i forhold til byens udviklingsplaner. Jeg glæder mig til fremtiden og er fortsat imponeret over de mange stærke kræfter i Ansager, der bakker op om byens ve og vel.

Pressemeddelelse

Om Ansager Hotel

Ansager Hotel udgøres af en hoteldel med 7 dobbeltværelser og Ansager Hytteby bestående af 10 hytter. Hotellets samlede overnatningskapacitet for værelser og hytter udgør 45 sengepladser per døgn.

Der forefindes moderne køkken og ala carte restaurant med kapacitet på op til 65 spisende gæster, krostue med plads til 35 personer samt festlokaler/ koncertsal til afholdelse af selskaber og arrangementer med plads til 200 deltagere.

Hotellets køkken- og værelsesfaciliteter er nybyggede. Hotelbygningen blev ind- og udvendig renoveret og opdateret i 2013

Om Mariehaven

Mariehaven ligger midt i Ansager og har gennem ti år udviklet sig til et centrum for levende musik og underholdning. Mariehaven råder over 4 spillesteder, som del af anlægget, og huser flere end 12.000 besøgende årligt.

Foruden de landskendte store sommersangsarrangementer afholdes der gennem året en række mindre arrangementer med akustisk musik og foredrag.

I tillæg til et stort antal danske og udenlandske gæsteoptrædende har Mariehaven egne musikere fast tilknyttet i bandet Neighbours & Friends.

vist 1210 gange