tirsdag 23 apr 2013 - Ansager
Dengang: Indbrud i Ansager
Ansager Trælasthandel
Ansager Trælasthandel Foto: Ansager Lokalhistoriske Arkiv
Klip fra avisen den 13 april 1937 - for 76 år siden

Pengeskabet i Ansager Trælasthandels Kontor slaaet i Stykker.
Udbyttet blev 30-50 Kr. - Tyvene skar Fingrene.

Paa Ansager Trælasthandels Kontor har man i Nat haft Besøg af ubudne Gæster. Da Tømmerhandler  F o g s t r u p  i Morges ved 7-Tiden kom paa Kontoret, opdagedes det, at der havde været Tyve. Pengeskabet laa væltet og slaaet i Stykker og tømt for Indholdet af Penge.

Tømmerhandleren alarmerede naturligvis straks Politiet, og Overbetjent Hansen fra Varde kom til Stede og gik i Gang med Undersøgelserne, der dog endnu ikke har ført til noget Resultat.

Da Kontorerne i Aftes ved 18-Tiden var lukket, var alt i Orden. Siden har ingen af Tømmerhandelens Folk været paa Kontoret. Hvornaar Indbrudet er sket, har man ingen Anelse om. Det eneste man ved i saa Henseende er, at det er sket mellem Kl. 18 i Aftes og Kl. 7 i Morges.
...

Tyvenes Udbytte har været 30-50 Kr. i Smaamønt, to og en-Krone Stykker og mindre Pengestykker. De har ikke rørt ved, hvad der iøvrigt var i Pengeskabet.

Under Arbejdet med at skrælle Bagsiden af Pengeskabet har Tyvene skaaret Fingrene. Der er tydelige Spor heraf, idet der er Blod på Gulvet. ... Måske de skaarne Fingre kan hjælpe Politiet med at faa fat i Tyveknægtene.

vist 542 gange