tirsdag 27 nov 2018 - Ansager
Droneflyvning over Ansager
Ansager Fjernvarme får termograferet ledningsnettet

Ansager Varmeværk går på lækagejagt med droner for at finde utætheder på fjernvarmenettet i hele værkets forsyningsområde.

Inden for de næste 3-4 uger overflyves byen om aftenen/natten med droner. Dronerne vil med er varmefølsomt kamera (termografikamera) søge efter utætheder på fjernvarmenettet.

Dronetermograferingen sker ved overflyvning af byen i ca. 100 meters højde og der tages kun termografibilleder, altså billeder hvor der alene kan ses temperaturer på de omgivelser der overflyves, der tages ingen almindelig fotos, og der vil derfor ikke være problemer med at overholde gældende lovgivning.

Droneflyvningen sker om aftenen/natten afhængigt af vejrforholdene, da termografering ikke er muligt i blæst, regn og snevejr. Det betyder også at det er svært at melde ud præcist hvornår de forskellige områder overflyves.

For gennemførelse af dronetermograferingen er der hos politiet indhentet de nødvendige tilladelser.

Skulle der være spørgsmål til dronetermograferingen kan der rettes henvendelse via mail til info@ansager-fjernvarme.dk

Carsten Uldbæk, varmemester

vist 433 gange