onsdag 14 nov 2018 - Ansager
Debat: Får vi igen et bibliotek i Ansager
Læserbrev af Kirsten Juul-Andersen, Lindegade i Ansager

Med stor interesse og stigende glæde læser jeg JV`s artikel onsdag d. 14. november 2018 - artiklen der handler om vores nye biblioteksleder Peter Holm Lindgaard.

I artiklen giver han udtryk for nogle tanker og ambitioner for biblioteksvæsenet i Varde Kommune, som jeg flere gange har forsøgt at komme til orde med.

I artiklen påpeger han, at ca. 35.000 bor udenfor Varde By, og de har også krav på velfærdssamfundet. Som værende én af de ca. 35.000 er det fantastisk at høre sådan et udsagn fra centralt hold!

Herudover er det også fantastisk at læse, at Poul Holm Lindgaard har fået det indtryk, at man i Varde Kommune arbejder på en ny type bibliotek på skolerne, nemlig et bibliotek, der både fungerer som skolebibliotek og folkebibliotek.

Vi havde et kombineret skole- folkebibliotek i Ansager

Jeg vil prøve endnu en gang gøre opmærksom på, at da vi for 42 år siden flyttede til Ansager, da var der et velfungerende bibliotek på Ansager Skole. Biblioteket fungerede som såvel skolebibliotek som folkebibliotek.

Det eneste problem, der var med dette ”kombibibliotek” var, at det lå på 1, sal og således var vanskeligt tilgængeligt for dårligt gående og kørestolsbrugere.

Der skulle dog ikke gå ret lang tid i ”den nye kommune” før Ansager bibliotek blev reduceret til udelukkende at betjene Ansager Skole.

Det blev der rådet bod på, idet biblioteket kort før seneste kommunesammenlægning blev nyetableret i gadeniveau.

Folkebiblioteket blev erstattet af bogbussen først 2 gange ugentlig og senere blev det begrænset til ét ugentlig besøg.

Der står vi så i dag, samtidig med, at man andre steder i kommunen har fået den geniale ide, at kombinere de 2 bibliotekstyper og ydermere ønsker at høre borgernes mening om yderligere anvendelsesmuligheder i de nye biblioteker.

I glæde over, at der nu åbenbart er nye toner på vej, vil jeg undlade at ironisere yderligere herom.

Velkommen til Ansager

Jeg håber og går ud fra, at vi i blandt andet Ansager får glæde af vores nye biblioteksleders ambitioner og byder hermed Peter Holm Lindgaard hjertelig velkommen til Varde Kommune og i særdeleshed til Ansager.

Kirsten Juul-Andersen
Lindegade 2
6823 Ansager

vist 565 gange