tirsdag 6 nov 2018 - Ansager
Ansager Kirkegård - nu og i fremtiden
Plan for udvikling af kirkegården i Ansager
Plan for udvikling af kirkegården i Ansager
Tag med på kirkegårdsvandring søndag den 18. november og hør om planerne for kirkegården

Ansager Menighedsråd har i lighed med alle menighedsråd i Varde Provsti fået udarbejdet en udviklingsplan, der skal danne grundlag for nuværende og kommende menighedsråds arbejde med vores kirkegård.

Udgangspunktet har været ønsket om at tilpasse antallet af gravsteder til de aktuelle og fremtidige behov f. eks. i forhold til antallet af gravsteder og udbuddet af gravstedstyper. Samtidig vil vi gerne værne om de værdier af kulturel, historisk og lokal betydning, som Ansager Kirkegård rummer.

En behovsvurdering viser, at der fremover er behov for godt halvdelen af det nuværende antal kistegravpladser samt over tre gange så mange urnegravsteder som i dag. Og en tur på kirkegården viser også, at der er en betydelig overkapacitet af tomme kistegravsteder. Det ændrede behov skyldes dels ændrede begravelsesskikke og dels, at gravsteder opretholdes i kortere tid end tidligere.

Menighedsrådet ønsker, at der også i fremtiden kan tilbydes traditionelle gravsteder, kistegravsteder med lille bed, individuelle urnegravsteder samt anonyme urnegrave.

Men vi ønsker også et mere varieret udbud af gravstedstyper, og at der på sigt etableres grave med plader i græs samt et mere naturpræget gravstedsområde. Alt dette giver den nye udviklingsplan mulighed for.

Det er i sagens natur ikke tiltag og omlægninger, der kan etableres over kort tid, men brugere vil opleve, at nogle gravstedsområder er lukket for ny ibrugtagning, og at de eksisterende gravsteder omlægges til græs i takt med, at de hjemfalder. Dele af om områderne fremstår derfor som større sammenhængende flader af græs uden funktion.

Område A som det ser ud nu, inden de gule markeringspæle blev sat.

Et sådant område er område A, der efterhånden skal omdannes til små sammenhængende urnegravsteder spredt ud over området sammen med ens mindre træer.

Graverpersonalet er i fuld gang med grandækningen på vores flotte kirkegård, men besøgende har nok også bemærket, at der er sat en del gule markeringspinde i græsset i område A ud mod Torvet. Det betyder, at graveren vil påbegynde arbejdet hen over vinteren.

Billedet fra Nivå Kirkegård giver et godt indtryk af, hvordan menighedsrådet ønsker område A udformet i fremtiden.

Efter gudstjenesten kl. 9 med efterfølgende kirkekaffe søndag d. 18. nov. inviterer menighedsrådet på kirkegårdsvandring, hvis man vil høre mere om udviklingsplanen.

På menighedsrådets vegne, Vivian Gosch

vist 903 gange