torsdag 6 sep 2018 - Skovlund-Ansager
Hvad vidste vi så om demens?
De to studentermedhjælpere Ida og Maria fra SDU var først i juli måned 2018 i Skovlund og Ansager for at kortlægge borgernes kendskab til demens.
De to studentermedhjælpere Ida og Maria fra SDU var først i juli måned 2018 i Skovlund og Ansager for at kortlægge borgernes kendskab til demens. Foto: Niels Winther
Maria og Ida spurgte for to måneder siden Skovlund og Ansager borgere om deres kendskab til demens

I forbindelse med Varde Kommunes initiativ “Danmarks Første Demensvenlige Lokalsamfund”, var Maria og Ida fra Syddansk Universitet i starten af sommeren på dataindsamling i lokalområderne Skovlund og Ansager.

Formålet med indsamlingen var, til dels at skabe opmærksomhed omkring initiativet, men også at danne et billede af hvilken viden lokalbefolkningen har om sygdommen demens, og hvilken holdning der er til initiativer vedrørende demenssygdommen.

Der blev taget godt imod de to studerende og borgerne var imødekommende og positive over for undersøgelsen. Interessen for sygdommen demens var stor, og stort set alle de adspurgte (96%) synes, at initiativet om at gøre Skovlund og Ansager til Danmarks første demensvenlige lokalsamfund er en god ide.

Over halvfems procent af de adspurgte var velvidende om, at demens ikke kun er en sygdom som rammer ældre personer, men er en sygdom som også kan ramme yngre. Mange vidste også, at sygdommen ikke kun påvirker hukommelsen, men at der er mange forskellige symptomer på demens.

Størstedelen af de adspurgte mente, at sygdommen i høj grad påvirker den pårørende og der var generelt enighed om, at demens er en sygdom som er vigtig at tale med sine omgivelser om. Til trods for den store interesse for sygdommen var meget få meldt ind som Demensven eller engageret i foreninger som fx Alzheimerforeningen eller Ældresagen.

De 5 Bullets:

  • 96 % af respondenterne synes at initiativet om et demensvenligt lokalsamfund er en god ide.
  • 61 % af respondenterne svarede, at deres viden om demens var god (41%) eller meget god (20%).
  • 91 % af de adspurgte var velvidende om, at demens ikke kun er en sygdom som rammer ældre mennesker.
  • 70 % af respondenterne var ikke engageret i nogle af de adspurgte foreninger og initiativer; Ældresagen, Alzheimerforeningen og Demensven. 21 % var medlem af ældresagen, 4 % var demensvenner og kun 2 % var medlem af Alzheimerforeningen.
  • 79 % af respondenterne svarede, at demens er en sygdom, som man kan tale åbent med sine omgivelser omkring.

Se flere resultater: dataindsamling.pdf

vist 1234 gange  
Annonce