tirsdag 28 aug 2018 - Skovlund
Borgermøde om den gamle brugs i Skovlund
Den gamle brugs midt i Skovlund By
Den gamle brugs midt i Skovlund By Foto: Karsten Madsen
Referat af borgermødet “Skal vi vente eller skal vi vælte” den 27. september i Skovlund Kulturhus.

På vegne af Skovlund Sogns Borgerforening og Skovlund/Ansager udviklingsråd kunne Kristian Støjberg byde velkommen til godt 90 borgere, der var mødt op i Kulturhuset i Skovlund.

Situationen nu

Kitty indledte med situationen dags dato. Der ligger et købstilbud på 475.000kr plus omkostninger. Tilbuddet er stående til 30. november 2018. Varde Kommune vil påtage sig nedrivning af bygningerne, bortskaffelse af tankanlæg og etablering græs på arealet, hvis lokalområdet indsamler midlerne til køb af ejendommen. Det er ikke afgørende hvilken ejer der står bag, når det er en forening el. lign. der dækker en bred kreds af borgere.

Vente eller vælte

Efterfølgende styrede Kristian og Poul Henrik mikrofonerne. Overordnet var spørgsmålet: “skal vi vente eller skal vi vælte?”

Det blev pointeret at prisen er høj. Og blandt andet blev forskellige muligheder for overtagelse og udnyttelse af grunden drøftet.

Generelt var holdningen til en indsamling positiv, og der blev nedsat en styregruppe, der arbejder videre med sagen herfra.

Styregruppe for Brugsen:

Peter Breum
Rene Kø`mand
Kristian Støjberg
Svend Erik Kristensen
Gitte Alshauge
Per Habekost (de må ringe)

De første penge i kassen

Midtvejs var der pause, med mulighed for at købe kaffe/kage og en nedrivnings-bajer. MUMS havde sponseret kage. Rene Kø’mand havde sponseret øl, vand og kaffe. Vi siger Tusind Tak.

Således blev overskuddet, på flere tusind kroner, de første af forhåbentlig mange, i indsamlingen til Brugsen. Vi håber I vil tage godt imod indsamlerne når de banker på Jeres dør eller ligger en hilsen i Jeres postkasse i nær fremtid.

De bedste Hilsner, med Tak for en flot aften i Skovlund

Kitty Gamkinn, Skovlund/Ansager Udviklingsråd.

vist 1050 gange