tirsdag 14 aug 2018 - Skovlund
Skovlund gamle brugs til nedriving
Den gamle brugsbygning står og forfalder mere og mere midt i Skovlund by. Nu er der mulighed for at få ruinen fjernet.
Den gamle brugsbygning står og forfalder mere og mere midt i Skovlund by. Nu er der mulighed for at få ruinen fjernet. Foto: Karsten Madsen
Det er måske en mulighed nu. Efter flere forgæves forsøg ligger der nu et salgs tilbud på bordet.

Der er samtidig kommet en tilkendegivelse fra Varde Kommune om at bruge midler fra nedrivningspuljen, til at fjerne bygningerne.

For at planen/ideerne kan realiseres vil der være et behov for at indsamle et beløb til køb af ejendommen. Derudover skal der være en plan med området, så det fremover vil pynte på byen frem for at skæmme.

Derfor: Sæt kryds i kalenderen den 27. august og kom til borgermøde i Skovlund Kulturhus kl. 19. Der kommer yderlig info i løbet af den kommende tid.

Med venlig hilsen og håb om stort og idérigt fremmøde

Skovlund /Ansager Udviklingsråd og Skovlund Sogns Borgerforening.

vist 1994 gange