mandag 18 jun 2018 - Ansager
Debat: Skal vi så til det igen - spare på skattebetalte serviceydelser?
Læserbrev af Kirsten Juul-Andersen, Lindegade 2, Ansager

Det er godt nok ikke nødvendigt, men vi skulle jo nødigt gå hen og tro, at der kan blive råd til alting: ny skole, aktiviteter på plejehjem, manglende indtægter fra Tippen m.m.m. Nu er Folkemødet på Bornholm jo også slut, så så kan vi godt gemme skåltalerne indtil næste gang.

Vort bibliotek

Biblioteket er vi vist ikke helt færdig med. Det startede godt nok helt tilbage efter kommune­sammenlægningen i 2007, hvor bl.a. Folkebiblioteket i Ansager blev lukket. Det var ellers blevet så godt med nye tilgængelige lokaler til gavn for såvel Skolebiblioteket som for Folkebiblioteket.

I stedet fik vi - i første omgang bogbus 2gange ugentlig, men så kunne vi også hente og bringe bøger hos Min Købmand - skulle det ikke være godt nok? Siden er det blevet bogbus 1 gang ugentlig.

Skal det nu være sådan, at vi kun kan hente og bringe bøger i bogbussen mandag aften fra kl. 18:25-19:25 - dog lige undtaget skoleferierne, hvor bogbussen ikke kører? Hvis det bliver konsekvensen, så kan jeg godt forstå hvis man kan/vil spare 166.000 på bogindkøb!

Hjemmeplejen

Endelig skal der måske spares i hjemmeplejen, men det får ingen betydning for serviceniveauet, for ”man har gjort området op og ser, at her kan man faktisk reducere budgettet uden at det får nogen betydning for serviceniveauet” !!!???

  • Hvorfor har man så ikke gjort det noget før?
  • Hvad er det personalet i hjemmeplejen laver, som ikke betyder noget for serviceniveauet?

Man må håbe fornuften vinder!

Kirsten Juul-Andersen

vist 1009 gange