fredag 15 jun 2018 - Varde
Landsbyer får øget mulighed for bosætning og småerhverv
Kærbæk er en af de landsbyer beliggende i landzone, som kunne komme i betragtning som "omdannelseslandsby"
Kærbæk er en af de landsbyer beliggende i landzone, som kunne komme i betragtning som "omdannelseslandsby" Foto: Karsten Madsen
På næste møde i Plan og Teknik i Varde Kommune er en lempeligere praksis for landzonetilladelser for udvalgte landsbyer på dagsordenen

Omdannelseslandsbyer er landsbyer, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv.

Afgrænsningen af omdannelseslandsbyer skal fremgå af kommuneplanen. Der kan i hver planperiode udpeges to omdannelseslandsbyer og kommunalbestyrelsen kan fastsætte en ønsket retning for den enkelte omdannelseslandsbys udvikling, f.eks. fokus på alternative bosætningsmuligheder eller småerhverv.

En landsby skal opfylde flere krav for at kunne blive udpeget som omdannelseslandsby: Landsbyen skal ligge i landzone samt i et område med befolkningstilbagegang for at kunne udpeges. I Varde Kommune er der relativt store landområder med befolkningstilbagegang, og en lang række landsbyer opfylder derfor kravene til udpegning til omdannelseslandsby.

Landsbyer der kan komme i betragtning

I listen er der alene taget hensyn til eksisterende lokalplaner og udpegede kulturmiljøer i og omkring de pågældende landsbyer: Asp, Bjerremose, Grønfelt, Gårde, Harkes, Hjortkær, Hodde, Houstrup, Karlsgårde, Krusbjerg, Kærbæk, Kærup, Lindbjerg, Lydum, Stausø, Strellev, Thorstrup, Vester Starup, Vesterlund, Vittarp, Vrenderup og Øse.

Øvrige forhold, herunder blandt andet hensynet til produktionserhverv og landbrug, lokale natur- og landskabsforhold skal også tages i betragtning ved udpegningen og afgrænsningen af omdannelseslandsbyer.

Den egentlige udvikling vil ske på andre initiativer, og forvaltningen vurderer derfor, at udpegningen af omdannelseslandsbyer skal ske i samarbejde med de enkelte landsbyers beboere og lokalråd. Derfor vil det Fælles Udviklingsråd blive inddraget i processen omkring udpegningen af omdannelseslandsbyer til Kommuneplan 2021.

Ovenstående er et resume af et punkt på dagsordenen, der behandles i Plan og Teknikudvalget torsdag den 21. juni 2018

Karsten Madsen

vist 603 gange