lørdag 5 maj 2018 - Skovlund
Aftentur med Sognearkivet
Lydum Vandmølle
Lydum Vandmølle Foto: Historisk Atlas
Turen går til Lydum vandmølle onsdag den 13. juni 2018

"Anon Ymous" - Vandmøllen i Lydum omtales første gang i et dokument fra 1347, hvoraf det fremgår, at Ribe-bispen Peder Thuresen pantsætter møllen for at kunne besøge det pavelige hof i Rom.

I 2008 fik Lydums ildsjæle udarbejdet et meget ambitiøst projekt for møllen, en plan til 15½ million kr. Tv-Syd lavede en reportage om Lydum Mølle og Skovlund Kulturhus. Hvordan er det gået siden! Det skal vi ud at se og høre om onsdag den 13. juni 2018.

Der køres fra Sognearkivet i Skovlund kl. 18.15. Man kan også møde op ved Lydum Mølle kl. 19.00. Aftenen sluttes af med kaffe på møllen.

Alle er velkomne.

Skovlund Sognearkivs Venner

vist 529 gange