mandag 23 apr 2018 - Ansager
Beretning på ABU’s generalforsamling 2018
Et af Ansager Byudviklings projekter, som nærmer sig sin afslutning, er lejren på stemmeværkspladsen. Den indvies den 4. maj 2018.
Et af Ansager Byudviklings projekter, som nærmer sig sin afslutning, er lejren på stemmeværkspladsen. Den indvies den 4. maj 2018. Foto: Karsten Madsen
Per Thisted, formand for Ansager Byudvikling fortæller om foreningens virke gennem det seneste år

Årets landsby

I april blev Ansager kåret til årets landsby i Varde Kommune. Ansager var med i finalerunden som årets landsby i Danmark - her blev vi efter besøg af dommerkomiteen kåret som nummer 2 i Danmark.

Nr. 1 i Varde kommune og nr. 2 i DK blev festligt fejret i august med besøg af borgmester, udviklingsråd og Varde Garden. Mange fra Ansager og udefra, skulle se, hvad der nu skete i Ansager. Spisestederne var fuldt booket op denne aften. Det var også med til at gøre dagen festlig.

Prisen fra Varde Kommune på 10.000 kroner vil gå til forskønnelse af Torvet hvor også mindepladen som årets landsby skal sættes op. Det drøfter vi sammen med Borgerforeningen.

Rideklubben

Ansager og Omegns Rideklub havde efter stor indsats fundet nye faciliteter på Kvie Søvej og gik i gang med støbning af gulv m.m.m. De er nået meget langt og er fortsat i gang. Dette projekt har vi også støttet, da det er et aktiv for Skovlund-Ansager området.

Mariefestival

I september blev der afholdt Mariefestival – igen en succes og nu i regi af den nye forening Mariefestival, Ansager. Økonomien blev sidst på året gjort op til et pænt overskud – dejligt med et overskud…. Desværre er festivalen ikke på programmet i 2018. MEN vi kan høre, at foreningen Mariefestival, Ansager, har indgået en aftale med Helge om afholdelse af Mariefestival i 2019 – det glæder vi os til.

Slagteriet lukker

Desværre var der også negative meldinger i Ansager. Først kom meldingen om, at Tican lukkede ned for produktionen i Ansager ved årets udgang. ØV – slagteriet er jo en del af Ansagers DNA… Vi har rettet henvendelse til forskellige, og ved der er virksomheder, som vurderer på, at flytte hertil. Vi håber på det bedste. Og jeg tillader mig at være forsigtig optimist.

Tippen lukker

Dernæst fik vi besked om, at TIPPEN, vor lokale institution lukkede – herved gik endnu flere arbejdspladser tabt. Der går også omsætning fra håndværkere og handlende i Ansager. Vi håber, der kan findes fornuftig anvendelse for bygningerne, der har en fremragende beliggenhed. Varde Kommune gør en stor indsats for at holde det i god og pæn stand, så stedet fremtræder tiltalende. Her vil jeg også tillade mig at være forsigtig optimist.

Naturprojekter

Året sluttede positivt, da Stemmeværkspladsen nu er i den afsluttende etablering – bålhytte og shelters er etableret. Udstillingshuset er nu renoveret. Toilet hus er på vej. Så her tegner det lyst. Og området indbyder til benyttelse. Endnu et aktiv for Ansager og Varde Kommune ved Varde Å’s udspring. Så kommer sloganet ”Vi i naturen” for alvor til sin ret. Det er et projekt som Ansager Byudvikling har arbejdet med i over 4 år sammen med Varde Kommune, SydEnergi, Friluftsråd m.fl. Frank Sørensen fra ABU har været tovholder, og brugt utrolig mange timer i den forbindelse. Stor tak herfra -og så er der i øvrigt officiel indvielse den 4. maj kl. 16.00.

Ansager Søpark er ved at komme i gang – åen har fået nyt forløb og stryg er anlagt. Indvielse heraf forrige torsdag. Der er dog lang vej endnu, da dambruget skal ryddes lidt op m.m. Men godt i gang - positivt, og ting tager tid. Der er spændende planer, så der bliver et attraktivt bynært område.

 

Hvad arbejde vi på og med

 

Cykelsti til Kvie sø

Cykelstien til Kvie Sø venter stadig på at komme helt på plads. P.t. er der en problemstilling omkring tæt passage ved Baunehøjen (ved Tiphedevej) som jo er et fortidsminde.

Demensvenligt samfund

ABU deltager deltager i arbejdet med at gøre Skovlund-Ansager til Danmarks første demensvenlige lokalsamfund. Sundhedsstyrelsen har bevilget 720.000 kr, og projektet har forskerstøtte fra Syddansk Universitet. Projektet løber frem til december 2019, og processen skal danne rollemodel for øvrige mindre lokalsamfund rundt i landet. Interessenter fra lokalsamfundet (Skovlund-Ansager) inddrages. Varde Kommune, Udviklingsrådet, Pensionistforeningen, Ældrerådet samt relevante borgere er med i arbejdet m.fl.

Musik og kreativitet

Der arbejdes også i / med Det Kreative Hus, som skal have fundet nye faciliteter - efter det midlertidige ophold i Andelskassens gamle lokaler på Torvet.

Vi er også i gang med at etablere Musikkens Plads I Søndergade ned mod Kaffeåen. Pladsen er ryddet, men ikke endelig anlagt. Der er indkøbt nogle udendørs musikinstrumenter. Så Musikkens Plads er også på vej. Det glæder vi os til.

Vi får som sagt ingen Mariefestival i år – MEN medio september vil der blive en Børne Musikfestival, i et samarbejde mellem Skolerne i Skovlund og Ansager ud fra den ekstra pulje, som vi har fået tildelt fra Varde Kommune. Og når nu teltet er på Torvet, vil der blive arrangeret et par musikaftener for det voksne publikum, sammen med byens foreninger.

Og uden for vort regi arrangerer AIF byfest på Ansager Stadion. Dejligt med initiativ og gå på mod. Held og Lykke med det.

Turisme

Vi arbejder en del i Turisme – nu i samarbejde med Skovlund-Ansager Udviklingsråd og støttet af ProVarde. Nogle af områdets aktører er ligeledes inddraget, og der arbejdes omkring pakkeløsninger med ophold, oplevelser etc.

Dertil arbejder vi på anlæggelse af en Camperplads, der efter vor vurdering vil supplere vore øvrige turiststeder godt. Der skal dog lige drøftes nogle ting, inden vi bliver helt konkrete.

Vi mangle boliger

Boliger. Ansager mangler lejeboliger – gerne typer, som supplerer det, vi har. Vi er desværre ofte udsat for at måtte skuffe potentielle tilflyttere. Unge som gamle. Den interne flytning rammes også, da modne folk mangler et sted at flytte til, hvis de gerne vil sælge huset og blive boende i Ansager. Det er jo rart at have et ekstra værelse, så børn og børnebørn kan overnatte.

Vi har drøftet det med Ansager Boligforening og Varde Boligadministration. Parterne ønsker dog ikke p.t. at deltage i dette projekt, men har fuld forståelse for, at vi afprøver andre almene boligselskaber. Vi har rettet henvendelse til Varde Kommune og skitseret problemstillingen / opgaven og indgår meget gerne i en dialog om dette til glæde for Ansager og Varde Kommune.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmæssigt har vi i årets løb sagt farvel til Erik Lauridsen, p.g.a. arbejds- og familiemæssige årsager. Erik vil dog fortsat ”køre” nogle af de projekter, han har sat i gang. Mange tak for det og mange tak for det arbejde du har lagt for ”Byrum” under ABU. Vi er meget glade for, fortsat at have dig tilknyttet.

Jeppe Nielsen er som suppleant trådt ind i bestyrelsen.

Martha Voss har gennem flere år være suppleant og hjulpet med flere opgave undervejs. Martha har fået en del andre bestyrelsesmæssige opgaver, så Martha mener tiden er til at træde tilbage for ABU. Tak for din indsats gennem tiden, og vi glæder os til samarbejdet på anden vis.

Hent regnskab og budget for: Ansager Byudvikling 2017

vist 957 gange