tirsdag 17 apr 2018 - Skovlund
Skal Skovlund fortsat have et menighedshus?
Præstegården i Skovlund skal sælges, da Skovlund/Ansager fremover er fælles om én præst, der skal bo i Ansager, som det største sogn
Præstegården i Skovlund skal sælges, da Skovlund/Ansager fremover er fælles om én præst, der skal bo i Ansager, som det største sogn Foto: Karsten Madsen
Menighedsrådet inviterer til ”stormøde” i kulturhuset den 15. maj kl 19:30 for at drøfte , hvad der skal ske, når præstegården skal sælges.

Som bekendt har Ribe Stift besluttet at Skovlund og Ansager sogne fremover betjenes af een præst med bopæl i Ansager Præstegård. I midten af marts flyttede Trine til Ansager for sammen med Søren at indrette et fælles hjem i den nyrestaurerede præstegård. Det kan vi kun ønske held og lykke med.

Men det betyder, at vi nu står med en tom præstegård med tilhørende konfirmandstue, som enten skal sælges samlet eller forsøges udmatrikuleret i en boligdel og en konfirmandstue.

Det er provstiet, som har den endelige beslutningskompetence med hensyn til hvad der skal ske. Men vi er overbevist om, at provstiudvalget vil lytte til de ønker og gode råd, som kommer fra Skovlund Menighedsråd og Fællesmenighedsrådet for Skovlund-Ansager pastorat. Det er derfor vi indkalder til dette stormøde for at få alle gode råd og synspunkter på banen, og for at vi i fællesskab kan forsøge at finde frem til den løsning, som vil være bedst for menigheden i Skovlund.

Behovet er der

Det er menighedsrådets opfattelse, at der fortsat vil være brug for en konfirmandstue/menighedshus i Skovlund. Vi har derfor i det indeværende budget anmodet om, at nettoprovenuet fra salg af præstegård må anvendes til erhvervelse/ombygning/renovering af menighedshus i Skovlund.

Den nuværende konfirmandstue blev indviet i 1975 og har dannet rammen om rigtig mange foredrag, møder, vinterhøjskoler, pensionistaktiviteter, højskolesang-eftermiddage og mange, mange andre aktiviteter. Dertil kommer, som navnet antyder, selve konfirmandundervisningen, hvor der i indeværende periode har været 20 konfirmander.

Ombygning af missionshuset

Det forrige menighedsråd pegede på erhvervelse og ombygning af missionshuset til menighedshus, som det mest oplagte valg, men vi vil gerne på stormødet give plads for alle synspunkter og forslag, og vi har i den mellemliggende periode selv drøftet eller hørt en række forskellige forslag, som vi kan liste op her:

  • Køb og ombygning af missionshuset til menighedens sognegård
  • Udmatrikulering af konfirmandstuen og salg af præstegårdens boligdel.
  • Erhvervelse af parcelhus og ombygning til menighedshus (f.eks Borgergade 18 som pt er til salg)
  • Leje af lokaler i Kulturhuset
  • Leje af lokaler på Friskolen
  • Leje af lokaler på Efterskolen
  • Køb af grund og opførelse af ny sognegård/menighedshus

Punkt 1-3 vil kunne holdes inden for det i budgettet anførte: at kunne disponere inden for provenuet fra salg af Skovlund Præstegård.

Punkt 4-6 vil give mulighed for at foreslå provenuet anvendt til en tiltrængt udvidelse af sognegården i Ansager.

Punkt 7 forudsætter en solid nybevilling fra et meget velvilligt provstiudvalg.

Vi håber på et stort fremmøde, hvor vi i fællesskab kan drøfte os frem til den løsning, som vil være bedst for menigheden i Skovlund.

Max Kruse, formand for Skovlund Menighedsråd

vist 528 gange