søndag 25 feb 2018 - Ansager
Generalforsamling: Skovlund-Ansager Venstre
Skovlund-Ansager venstreforening har afholdt årets generalforsamling i Lokalarkivet i Ansager

Formanden Birgit Haahr Larsen redegjorde i sin sidste beretning om foreningens og venstres lokale aktiviteter i det sidste års tid. Birgit H Larsen havde på forhånd tilkendegivet at hun efter en årrække ønskede at blive afløst på posten som formand.

De efterfølgende valg til formand og bestyrelse gav følgende sammensætning:

  • Formand Kristian Støjberg, Skovlund
  • Næstformand Birgit Haahr, Ansager
  • Kasserer Per Due Rasmussen, Skovlund
  • Sekretær Poul Henrik Hansen, Skovlund
  • Marie Hansen, Ansager
  • Til suppleanter og revisorer valgtes Jørgen Lilholt og Kristian Tousig

Generalforsamlingen sluttede med en generel orientering og debat om ”Rigets tilstand”, med byrådsmedlem Niels Haahr.

Venlig hilsen, P.B.V. Kr. Støjberg

vist 497 gange