tirsdag 6 feb 2018 - Ansager
Generalforsamling: Venstre Vælgerforening
Skovlund Ansager Vælgerforening holder generalforsamling i Den Gamle Station

Generalforsamling i Skovlund Ansager Vælgerforening.

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30 i Den Gamle Station, Stationsvej 3, Ansager.

Dagsorden efter gældende vedtægter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller
 • Formandsberetning
 • Behandling og fremlæggelse af regnskab
 • Afstemning/godkendelse af regnskab og formandsberetning
 • Medlemskontingent for det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af formand
 • Valg af to revisorer og suppleant(er)
 • Eventuelt

Pris for deltagelse 40.- kr incl. kaffe/brød

På vegne af foreningen: Birgit Haahr Larsen (nielshaahrlarsen@gmail.com)

vist 422 gange