søndag 3 mar 2013 - Ansager
Niels Haahr Larsen enstemmigt valgt
Referat fra Venstres generalforsamling og opstillingsmøde i torsdags på Den Gamle Station

Vi havde en meget god generalforsamling. Der var mødt 18 v. medlemmer.

Brian Falk bød velkommen. Vi valgte Poul Henrik Hansen fra Skovlund til dirigent. Brian Falk aflagde sin og bestyrelsens årsberetning, hvor han takkede specielt mig for overtalelsen af Niels Haahr Larsen til at opstille for venstre.

Den tidligere borgelistes kandidater havde tidligere haft nogle møder, om de skulle lukke og slukke for borgelistens eksistens og stille politisk op, det endte med nærmeste i sidste øjeblik, at BORGERLISTEN nedlagde sig selv.

Jeg / VI i Skovlund-Ansager Venstre var noget i klemme for at overholde vedtægterne, som siger, at generalforsamlingen skal afholdes inden 1. marts.

Vi skal annoncere i ugebladet 2 uger før. Niels køber sit medlemsskab nogle dage før, vi skulle aflevere annoncen, så datoen 28/2 var sidste dag vi vedtægtsmæssigt kunne afholde generalforsamling og opstillingsmødet.

Mogens Kronborg Thomsen havde meddelt, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, det var ikke nemt at finde en afløser, så Poul Henrik Hansen fra Skovlund indvilgede i at tage en periode mere. Brian Falk blev genvalgt til formand.

Vi har op til generalforsamlingen tegnet 16 nye medlemmer og 2 har meldt sig ud. Vi har lige i omegnen af 50 medlemmer, det højeste tal i mange år.

Niels Haahr Larsen blev enstemmigt valgt til opstilling på Venstres liste som nr. 8 eller 9 af 29 opstillede, så det skulle gerne give valg.

Vi skal være fælles om, at få Niels profileret op til valget 19 november og gerne have stemmetallet op fra sidste valg på 66%.

Niels Haahr Larsen kom med nogle betragtninger og fremtidsønsker for Ansager/Skovlund, og hvad han ville arbejde for.

Referent Martin Hansen.

vist 916 gange