tirsdag 12 dec 2017 - Danmark
Behov for andre boligtyper fremover
Vestervig i Thisted
Vestervig i Thisted Foto: Carsten Ingemann
Fremtiden byder på en større andel ældre og singler i yderområderne. Det kræver en omstilling af boligmarkedet i disse områder

I nogle yderområder vokser befolkningen, i nogle går den tilbage eller stagnerer. Samlet set får yderområderne dog ikke samme andel i befolkningstilvæksten i Danmark, som de store byer gør. Andelen af ældre og singler i yderområderne stiger til gengæld. Og det er en udvikling, der vil fortsætte, konkluderer Boligøkonomisk Videncenter og Realdania på baggrund af en række omfattende analyser som fremskriver befolkningsudviklingen frem til 2040.

Analyserne viser samlet set, at andelen af ældre og singler vil stige i yderområderne i de kommende årtier. Derfor er der behov for en omstilling af boligmarkedet i retning af flere mindre boliger, udlejningsboliger og boliger i de lokale byområder, og færre af de fritliggende enfamiliehuse og stuehuse, der findes i dag.

- Realdania har arbejdet med udvikling i yderområderne i en længere årrække. Vi har altid været fortalere for et realistisk blik på mulighederne. Vores mål er at give kommunerne det bedst mulige værktøj i forhold til at kunne lave en vurdering af befolkning og boligefterspørgsel i fremtiden, siger Anne Skovbro og tilføjer:

- Vi håber, at alle kommuner vil tage analyserne til sig og bruge dem aktivt i deres planlægning. Hvis vi i løbet af en årrække skal matche fremtidens befolkning og dens boligefterspørgsel, er det vigtigt at planlægge og bygge til det, der vil ske – og ikke til det, som man håber vil ske. Og samlet set tyder analyserne på, at kommunerne i yderområderne ikke får flere børnefamilier i de næste årtier. De får derimod flere ældre og flere singler.

- Mange kommuners strategier går ud på at tiltrække beboere fra andre kommuner, der er i samme situation som dem selv og med samme strategier. Men det er et nulsumsspil, hvor det meget let kan ende med, at man blot stjæler fra hinanden. Mere oplagt er det måske at fokusere på at tiltrække borgere fra de større byer med f.eks. argumentet om markant lavere boligudgifter. Her skal man dog være opmærksom på analysernes konklusioner omkring flere ældre og flere singler, der formentlig foretrækker små boliger i yderområdernes større byer. Der er ikke noget quick fix på yderområdernes udfordringer i de kommende årtier. Det er en samlet samfundsopgave at finde nogle gode og realistiske løsninger for disse områder.

Pressemeddelelse fra Realdania

Om ældre

  • Den danske befolkning bliver generelt ældre i takt med, at de store årgange (baby-boom generationen fra 1940’erne) bliver gamle.
  • Gennemsnitsalderen stiger i befolkningen som helhed, men frem mod 2040 stiger alderen især i yderområderne.
  • Aldersforskellen mellem by og land bliver mere markant frem mod 2040. I en række yderområdekommuner vil andelen af borgere på mindst 65 år ligge i intervallet 35-45 pro-cent i 2040.

Om singler

  • Familiestrukturen er under forandring. I de kommende år vil andelen af singler stige mar-kant, også uden for de største byer.
  • På øerne Læsø, Samsø og Ærø bliver andelen af ældre singler meget høj (op mod 80 procent på Læsø).
  • Den stigende andel af singler indtræder samtidig med aldringen i befolkningen. I dag er det karakteristisk, at singlerne i yderområderne er væsentligt ældre end i vores største byer. Den udvikling forstærkes frem mod 2040.

Om boligbehov

  • I yderområderne vil man mange steder se en nedgang i efterspørgslen på større familieboliger over 100 m2 og en øget efterspørgsel på mindre boliger under 100 m2.

Om befolkningsudvikling

  • En mindre gruppe af de 42 kommuner i analysen vil opleve en relativ kraftig tilbagegang i det samlede befolkningstal med et fald på mellem 10-20 pct.
  • Størstedelen af de 42 kommuner vil opleve et mindre fald, en stagnation og nogle lige-frem en stigning i befolkningstallet. Det gælder eksempelvis Samsø, Syddjurs, Faxe og Stevns kommune, der kan notere en stigning i befolkningen på 10-15 pct. frem mod 2040.
vist 3388 gange