mandag 11 dec 2017 - Skovlund
Mindeord: Hertha Møberg er død
Hertha Møberg, Ansager plejehjem, er død i en alder af 86 år

Med hende er en af Skovlunds mest levende ildsjæle gået bort. Hendes mand, Karl Kristian Møberg, som døde i 1991, havde adskillige tillidshverv. Han var bl.a. medlem af Skovlund menighedsråd og i de senere år som kirkeværge. Desuden var han i bestyrelsen for Ribe stifts menighedsrådsforeninger, ligesom han også var med til at starte Kristeligt Folkepartis afdeling i Ølgod kommune. Han var leder af søndagsskolen i Kærbæk og ved sin død medlem af Blåkilde Ungdomsskoles bestyrelse.

Parret havde truffet hinanden på ungdomsskolen, hvor Karl Kristian var med-hjælper ved landbruget, og Hertha var køkkenpige.

Hertha Møberg var et meget kreativt menneske, der havde kunstneriske evner som maler, poet og glaskunstner. Hun var ”grøn” spejder livet igennem og havde betydelige stillinger inden for ledelse og organisation, men i Skovlund blev hun bedst kendt som medleder af Skovlund legestue.

I 1977 oprettede Skovlund husholdningsforening en legestue med Hertha Møberg og Inga Nielsen som frivillige ansvarlige ledere. Legestuen blev en succes, som efter 10 år havde 140 børn. De deltog i sognets begivenheder med fantasifulde optrædender.

Legestuen blev nedlagt i 1995, efter at Skovlund Invest havde etableret Skovlund Børnehus.

Hertha og Karl Kristian var forankrede i Indre Mission og var trofaste gæster i kirke og missionshus.

Med deres positive livsholdning, der også gav plads til 4 plejebørn, var de meget vellidte i Skovlund.

Vi ærer dem med tak og dyb respekt.

Holger Christensen, Skovlund

vist 1528 gange