torsdag 28 feb 2013 - Ansager
Ansager Lokalhistoriske Arkivs Støtteforening
Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2013

Som dirigent valgtes Niels Haahr Larsen.

Som protokolfører valgtes Ove Nørager Nielsen og som stemmetællere arkivets personale.

Bestyrelsens beretning og regnskab blev fremlagt og godkendt.

Det af Erik Jessen stillede forslag om livsvarigt medlemskab kræver vedtægtsændring, hvorfor bestyrelsen pålægges at drøfte forslaget og fremlægge deres vurdering på generalforsamlingen i 2014.

Til bestyrelsen valgtes Bent Nielsen og Birgit Haahr Larsen og som ny suppleant Ingrid Jensen.

Revisorer og suppleant er på valg i 2014.

Kontingentet blev vedtaget uændret: 100 kr. for enkeltpersoner, 150 kr. pr. husstand og 300 kr. for foreninger og virksomheder.

Læs formandens beretning: her

vist 535 gange