onsdag 27 feb 2013 - Ansager
Beretning: Ansager Arkivs Støtteforening
Formandens beretning for året 2011 og 2012

Den 16. august 2011 blev der afholdt stiftende generalforsamling til Lokalarkivets Støtteforening i Skovlund/Ansager hallen. Jeg tror, at vi var 50 - 60 fremmødte, som nedsatte en bestyrelse og godkendte de nuværende vedtægter.

Efter den stiftende generalforsamling gik bestyrelsen sammen med arkivets personale i gang med at undersøge mulighederne for at erhverve stationsbygningen, der af Varde Kommune var dømt til nedrivning. Det viste sig, at der var indgået aftale om nedrivningen med en entreprenør, men på trods af dette, mødte vi kun velvilje fra kommunens side, idet vi blev tilbudt at købe bygningen for 0 kr., mod at vi bekostede tinglysningen og overtog det fulde ansvar for den fremtidige drift. Desuden skulle der fortsat være offentlig parkering på grunden, så længe der var dagligvarebutik og arkiv.

Inden udgangen af september måned skulle arkivet være ude af plejehjemmet, så selv om formaliteterne ikke var i orden gik vi i gang med at flytte alt materiale i form af borde, stole, lamper, edb udstyr, malerier, bøger, arkivalier m.v. fra plejehjemmet til en stor bunke midt på gulvet i den gamle stationsbygning. Det var nok ikke gået - i hvert fald ikke så let - uden hjælp fra Ansager Byg, der stillede både bil, lifte og mandskab til rådighed, men det så godt nok noget uoverskueligt ud, da det hele stod der midt på gulvet i Den gamle Station.

Ved hjælp af alle vore frivillige hjælpere startede nu istandsættelsen som: udskiftning af døre i gavlen med vinduer, reparation af taget, flytning af kontakter, maling af vægge og døre o. s. v. Samtidig gik vi i gang med tinglysningen; det blev lidt sværere end vi havde forventet. Vi foretog den selv, og den største forhindring var at overbevise myndighederne om, at det godt kunne lade sig gøre at købe noget for 0 kr.

Nu var så tiden kommet, hvor vi skulle ud at hverve medlemmer og sponsorer for at kunne klare de årlige driftsudgifter på ca. 40.000 kr. Det viste sig at blive en dejlig oplevelse, vi er i dag 195 medlemmer, og så har vi 34 sponsorer. Hertil kommer donationer fra private, 4 H, LOF og fra private indsamlere i forbindelse med Syd Energi, det vidner jo om en helt utrolig opbakning.

Lige fra begyndelsen kunne vi se, at bygningen ud over den normale arkivvirksomhed rummede muligheder for mange andre aktiviteter såsom: bogcafé, lektiehjælp, kurser, undervisning, mindre møder, foredrag, udstillinger m. v. Hvis det skulle kunne lade sig gøre, var det nødvendigt med nogle bygningsændringer i stueetagen, hvorfor vi søgte LAG Varde om hjælp. Heldigvis syntes LAG også, at det var en god ide, så de bevilgede os 28.177 kr. og så skal vi jo selv betale lige så meget. Lige nu er dette projekt afsluttet.

Så vidt om fortiden, men hvad vil fremtiden så bringe for Den gamle Station? Det med fremtiden er jo svært, sikkert er det dog, at vi vil forsøge at sætte gang i de aktiviteter, som ikke er direkte relaterede til arkivet, men til de andre aktiviteter. Ud over disse vil vi arbejde på, at få hele tagetagen renoveret. Vore håndværkere har derfor givet et overslag, der lyder på ca. kr. 650.000. Det går jo nok ikke uden hjælp fra fonde, hvorfor vi foreløbigt har søgt hjælp hos Realdania og Lokale- og Anlægsfonden.

Ole Andreasen
Fmd

vist 653 gange