fredag 17 nov 2017 - Ansager
Kommentarer til skoleforligsteksten
Læserbrev af borgmester Erik Buhl og byrådsmedlem Niels Haahr Larsen, begge Venstre

Uddybning og klarlægning af indhold og fremtidig procedure

Med baggrund i den seneste tids mange udsagn, usikkerhed og med det til følge, at borgerne står tilbage med et totalt forvirret billede, er det intensionen med dette indlæg at konkretisere og forklare forligstekstens betydning for Ansager og kommunens øvrige overbygningsskoler. Der henvises til skoleforligets tekst udsendt umiddelbart efter det er vedtaget og nedenstående beskrivelse herunder om den efterfølgende proces der udarbejdes for yderligere retningslinjer. Link: Forligstekst

Efter en forligstekst offentliggøres, pågår der drøftelser om hvordan en beslutning efterfølgende udmøntes, herunder mere konkret uddybende med de tidligere udmeldte skæringsdatoer. Hvad skal der ske henholdsvis 1. og 2. år hvis elevtallet ikke kan oppebære de vedtagne krav og forventninger. Der henvises således også til forligsteksten side 15 nederst: ”Det efterstræbes generelt at lave mest mulig smidige overgange til ny struktur. Skoler, dagtilbud, faglige organisationer mv. indgår således i forskellige arbejdsgrupper, der har til opgave, at sikre bedst mulige og gennemskuelige løsninger i forhold til overgangen til ny struktur."

For 9. klasser gælder:

5. september 2019:

Elevtallet i 9.-klasserne opgøres for skoleåret 2019/2020.
Såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse orienteres Udvalg/Byrådet.
Skoleåret 2019/2020: 9. klasse fortsætter uændret.

5. september 2020:

Elevtallet i 9. klasserne opgøres for skoleåret 2020/2021.

-Såfremt der er 24 elever eller flere i 9. klasse suspenderes proceduren.
-Såfremt en skole har 23 elever eller færre i 9. klasse, får Udvalg/Byrådet en sag, hvor man politisk skal forholde sig til en eventuel afvikling under henvisning til beslutningen af 30. maj 2017.

Beslutningen kan være, at 9. klasse IKKE afvikles, hvilket kunne være begrundet i, at der er tale om et kortvarigt dyk i børnetallet og det kan påvises, at store årgange er på vej. Hvis disse betingelser er tilstede suspenderes proceduren og startes kun op igen, såfremt der påvises fald i børnetallet på ny.

Hvis faldet i børnetallet fortsat er faldende og der ikke spores fremgang, vil afvikling træffes af det til den tid siddende byråd.

9. klasser kan med vigende tilgang i børnetallet og ovenstående model TIDLIGST afvikles august 2021.

Skoleåret 2020/2021 fortsætter uændret.

For 7. -8. klasser gælder:

5. september 2021:

Elevtallet i 7. og 8. klasserne opgøres for skoleåret 2021/2022
Såfremt en skole har 28 eller færre elever i enten 7. og 8. klasse ( eller begge ) orienteres Udvalg/Byrådet.

Skoleåret 2021/2022 7. og 8. klasser fortsætter uændret.

5. september 2022:

Elevtallet i 7. og 8. klasserne opgøres for skoleåret 2022/2023

-Såfremt der er 29 elever eller flere i både 7. og 8. klasse suspenderes proceduren.
-Såfremt en skole har 28 elever eller færre i 7. og 8. klasse, får Udvalg/Byrådet en sag, hvor man politisk skal forholde sig til en eventuel afvikling under henvisning til beslutningen af 30. maj 2017.

Beslutningen kan være, at 7. og 8. klasse IKKE afvikles, hvilket kunne være begrundet i, at der er tale om et kortvarigt dyk i børnetallet og det kan påvises, at store årgange er på vej. Hvis disse betingelser er tilstede suspenderes proceduren og startes kun op igen, såfremt der påvises fald i børnetallet på ny.

Skoleåret 2022/2023 7. og 8. klasser fortsætter uændret.

Ovenstående er en politisk hensigtserklæring, godkendt af forligspartierne og hvor man imødekommer samt inddrager skoler og lokalsamfundene. At man gennemfører en dialog og indsatsperiode på to år, hvor man forsøger og afprøver redningsmuligheder inden der træffes valg om afvikling af en overbygningsklasse.

Erik Buhl, Borgmester

Niels Haahr Larsen, byrådsmedlem

vist 1853 gange