onsdag 8 nov 2017 - Ansager
Dengang: Stort flertal for Grindsted
Overraskende mange beboere i Ansager sogn tilkendegav ved afstemningen i går ønske om at blive tilsluttet Grindsted frem for Ølgod

Folkeafstemningen i Ansager kommune, hvor vælgerne blev spurgt om deres stilling til kommunens fremtidige sammenlægning, gav et meget stort flertal for tilslutning til Grindsted. Af de 1673 afgivne stemmer var 1133 for Grindsted mens 538 stemte for Ølgod.

I de enkelte områder var stemmetallene: Ansager: 706 for Grindsted og 190 for Ølgod. Stenderup: Alle 358 afgivne stemmer for Grindsted. Skovlund: 69 for Grindsted og 348 for Ølgod.

Den meget store majoritet for Grindsted må betegnes som en overraskelse, ikke mindst fordi der i sognerådet var et knebent flertal for en tilslutning til Ølgod. En tilslutning til Ølgod for Ansager og Skovlunds vedkommende er også det kommunalreformcommissionen indtil nu har arbejdet hen mod.
...

Stemmeprocenten var ret betydelig. Højest i Ansager, hvor man nåede helt op på 76 procent. I Skovlund var der knap 70 procents deltagelse, mens der i Stenderup mødte 55 procent af vælgerne frem

Uddrag for Vestkysten 1969

Se video: Det sidste sognerådsmøde i Ansager

vist 676 gange