torsdag 2 nov 2017 - Ansager
Allehelgens gudstjeneste på søndag
Søndag d. 5. november er det Allehelgen. Det markerer vi i både Ansager og Skovlund kirke med en eftermiddags- eller aftengudstjeneste.

Allehelgenssøndag er en dag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer.

Gudstjenesten Allehelgenssøndag skaber gennem bøn, salmer og prædiken plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Og der er plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem.

I Ansager og Skovlund kirker vil navnene på dem, som i årets løb er døde, blive læst op. Og konfirmanderne vil tænde et lys for hvert navn.

Kom og vær med til en højtidelig og smuk gudstjeneste, men plads og rum til minder, sorg og savn.

Gudstjenestetider for Allehelgensgudstjenester:
Skovlund Kirke: 16.00
Ansager Kirke 19.00

Sognepræst Trine Lydeking Taylor

vist 537 gange