tirsdag 24 okt 2017 - Ansager
Hvilken økonomi tildeles skoler og dagtilbud fremover?
Læserbrev af Niels Christiansen, gruppeformand for den Konservative byrådsgruppe i Varde byråd, Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel

Et flertal i byrådet besluttede i maj en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Dermed er denne struktur efter alt at dømme lagt fast nogle år frem i tiden. Hvad der ikke er lagt fast, er spørgsmålet om, hvilken økonomi de enkelte skoler og dagtilbud skal have i årene fremover.

Byrådet har tidligere besluttet, at det beløb, skolerne og dagtilbuddene får tildelt til årlig drift, skal beskæres med 20 mio.kr. De 20 mio. kr. er det meningen skal tilbageføres til øget bygningsvedligehold og forbedrede undervisningstilbud. Det vedtagne strukturforslag indebærer kun besparelser på 15 mio. kr., og der skal derfor findes yderligere 5 mio. kr. i besparelse.

Den besparelse skal hentes ved indførelse af en ny såkaldt tildelingsmodel, der bestemmer, hvad der skal tildeles af årlige midler til den enkelte skole eller dagtilbud afhængig af bl.a. børnetallet.

Det har hele tiden været planlagt, at den nye økonomimodel skulle fastlægges og vedtages i denne byrådsperiode. Ifølge artikel i JV oplyser udvalgsformand Per Rask Jensen nu overraskende, at en ny tildelingsmodel ikke kan præsenteres inden kommunalvalget.

Med Konservative øjne er det ikke ordentligt over for vælgerne. Processen burde have været tilrettelagt således, at der inden kommunalvalget kunne foreligge både struktur og den økonomi, som bliver resultatet af strukturen. Ny struktur er i høj grad også ny økonomi.

Økonomidelen skal også være kendt af borgerne inden kommunalvalget.

vist 977 gange