mandag 2 okt 2017 - Ansager
Valgdebat: Alle mod en på Ansager skole
Niels Haahr Larsen (V), står ved skoleforliget.
Niels Haahr Larsen (V), står ved skoleforliget. Foto: Karsten Madsen
Niels Haahr Larsen forsvarede, som den eneste, skoleforliget. Ingen fra de andre forligspartier stillede op

Alle partier tilkendegav utilfredshed med den automatik i skoleforliget, som automatisk lukker en skoles overbygning hvis elevtallet falder under en fastsat grænse, bortset fra Niels Haahr Larsen, der stod ved og forsvarede det indgåede forlig.

Aftenen blev indledt med rundvisning på skolen og et kort oplæg af skoleleder Lars Offersen, som dermed åbnede debatten. Publikum fik herefter lejlighed til at stille spørgsmål til panelet.

Nedenfor ses et sammendrag af de de forskellige indlæg.

Karsten Madsen

Lars Offersen, skoleleder: På Ansager skole går der 205 elever. Skolen har overbygning og ét spor på alle klassetrin bortset fra førsteklasse, som har to spor. Hvis skoleforliget udmøntes og prognoserne for elevtal holder, vil skolen miste overbygning og få status af filialskole. Der er ingen forskning som viser at en stor eller lille skole er bedst, men der er en rød tråd mellem skole og landsby. Uden skole er landsby og fritidsliv udfordret.

Niels Haahr Larsen: Det er et godt forlig og Ansager skoles overbygning er fredet 4 år for niende og 6 år for syvende og ottende klasse, og meget taler for at Ansager kan bevare overbygningen også herefter. Han gad godt se det byråd, der lukker overbygningen på en skole i fremgang, og fremgang det vil der være i Ansager, især hvis vi stopper med hele tiden at fortælle, at skolen er truet.

Tom Arnt Thorup: Vi ønsker at bevare de skoler og daginstitutioner, der er rundt omkring. Vi ønsker ikke flere skolelukninger. Det har stor betydning at vokse op i det nære og trygge miljø i lokalsamfundet. Hvis du ønsker ro på skoledebatten, så stem på lokallisten hvor Niels Jørgen stiller op i Ansager.

Claus Larsen: Der er truffet en beslutning, men det siddende byråd når ikke at udføre ret meget den, så valget kommer i høj grad til at handle om, hvor meget af og hvordan det kommende byråd implementerer beslutningen. Den brændende platform, som var grundlaget for skoleforliget, gik på, at vi har for få elever til for mange kvadratmeter. Er det så løsningen at bygge en ny overflødig skole?

Den virkelige dræber er tildelingsmodellen, hvis alle skoler får samme tildeling pr. elev, vil de små skoler efter en tid selv bede om at blive lukket. Det er et lille trick, der er indbygget i forliget.

Søren Laulund: Vi ønsker en familievenlig kommune med mennesket i centrum. Vi ser ingen grund til, at der absolut skal være to spor i overbygningen. Jeg er træt af, at mursten er prioriteret så højt i skoleforliget. 180 mio er mange penge at låse fast udelukkende i Varde. Vi ønsker at fastholde den skolestruktur, vi har og kender.

Anne Elisabeth Flensted: Tag ikke børnenes fremtid som gidsler i en kamp om skolestruktur. Vi skal have nogle dygtige, livsduelige børn hvor fagligheden er høj. Det kan vi ikke sætte automatik på, så den bestemmelse om minimums elevtal skal tages ud. Noget andet er, at det er vigtig ikke at få et skel mellem Varde og opland. Vi er nødt til at samarbejde, hvis vi skal lykkes.

Mikkel Tegen Møller Nielsen: Skolerne i Varde kommune har brug for ro, for det er den eneste måde vi kan skabe tilflytning til byerne. Hvis vi hele tiden snakker skolelukninger, får ingen lyst til at bo her. Lad også være med hele tiden at konkurrere med Esbjerg om tilflytning, som Varde gør nu. Vær i stedet stolte af en kommune, hvor børnene får en stærk social forankring. Slip skolerne fri, så skal de nok klare det på fortræffelig vis.

Tina Poulsen: Der fokuseres meget på det faglige niveau, men skal der ikke hele mennesker ud af skolerne? De skal også kunne bruge det faglige, når de kommer ud, og det kan de små skoler bedre end de store. Vi skal ikke lukke nogen som helst skoler, tværtimod skal vi have flere.

Arne Callesen: I gør det rigtig godt i Ansager, der sker så meget. Bliv ved med det. Skolen er velkørende, der er tilflytning til byen, så det er ikke sikkert I behøver at frygte noget.

Det der skal være i fokus er elevens tarv. Vi skal finde den bedste løsning for eleven, altså hvor trives eleven bedst, får det bedste sociale liv og den bedste læring. En velfungerende skole er det afgørende for tilflytning, ikke om der er en overbygning.

Et par spørgsmål fra salen

Stig Lerbech: Hvordan føltes det i 2010 at trykke på knappen og lukke for Skovlund skole?

Ole Andreasen: Hvor fast ligger tallene for lukning af overbygningen. Hvor få elever kan accepteres af det ny byråd i 2023, hvis der er fremgang i elevtal i sigte?

vist 1845 gange