tirsdag 5 sep 2017 - Ansager
Foredrag: Amish-folket
Eftermiddagsmøde i sognegården tirsdag den 19. september kl. 14.30 hvor Trine Lydeking Taylor fortæller

I 24 af de amerikanske stater findes en protestantisk kristen gruppe kaldet Amish. De er bedst kendt for, at medlemmerne giver afkald på ”moderne” teknologi så som biler, telefon og elektricitet i hjemmene. Amish-folket lever ikke meget anderledes end man gjorde i 1600-tallet.

Amish-folket nedstammer fra europæiske indvandrere, der i det 18. og 19. århundrede flyttede til USA og bosatte sig i det østlige Pennsylvania kaldet Lancaster County.

Amish-folket dyrker en streng form for kristendom, der vægter hårdt arbejde, det enkle liv og en bogstavelig læsning af Bibelen – såvel som en fredelig grundholdning. De lever isoleret fra det ”moderne” amerikanske liv, i mindre ”sogne”, hvor naboskab, men i særdeleshed familien, har høj prioritet.

Foredraget vil tage udgangspunkt i den historiske del af grundlæggelsen af folket, udvandringen fra Europa, og deres anderledes, men beundringsværdige livsførelse.

Ligeledes vil deres livsstil og livsholdninger, samt den samfundsmæssige betydning af folket blive belyst med egne erfaringer, som nabo til folk fra en anden tid.

Sognepræst Trine Lydeking Taylor

vist 552 gange