tirsdag 1 aug 2017 - Ansager
Debat: Det er sidste udkald
Debatindlæg af Niels Jørgen Nielsen, Præstevangen 17, Ansager

Siden 2007 er der sket væsentlige ændringer i Varde Kommune. Nærheden og servicen er afløst af centralisering og kontrol. De lokalt valgte byrådsmedlemmer er først og fremmest partisoldater, der retter ind, også i valg, der kan få katastrofale konsekvenser for deres eget område. Hvad er der sket i dit eget område? Udvikling, afvikling eller direkte glemsel?

Hele perioden har været præget af byggeri/renovering/omflytning/nedlæggelse, og omkostningerne er hver gang blevet betalt af kvaliteten i kerneområderne. Nybyggeriet har ikke ramt de fleste lokalområder, hvor manglen på blandt andet lejeboliger er katastrofal.

500 millioner inklusiv indefrosne midler har byrådet besluttet at anvende til nybyggeri med videre inden for de kommende en-tre år. Dertil kommer ikke kendte renoveringer på adskillige skoler og omlægning af Varde by til et mini-Ribe – er det 200 millioner eller mere?

Byrådet har stort set ingen reelle planer for udvikling af hele kommunen – indtægterne er pantsat i mur- og brosten mange år ud i fremtiden.

Skatten i 2007 var 23,8 procent - nu 25,1 procent eller ekstraindtægter på minimum én milliard de seneste 10 år. Beløbet er stort set brugt på en overdimensioneret forvaltning. Ekstraordinære bloktilskud er stort set hver gang brugt til andre formål end de reelle områder.

Kommunens borgere har krav på en anden prioritering – en prioritering, der sætter den enkelte borger og samtlige lokalsamfund i centrum.

Ved at inddrage fagpersonale og ansvarsuddelegering vil det betyde, at kvaliteten får et tiltrængt løft, og afviklingen vendes til udvikling.

Lokale partisoldater har ikke magtet at løfte opgaven – Lokalisten2017 kan og vil.

vist 1692 gange