fredag 4 aug 2017 - Ansager
Debat: Glemmebogen, ude af øje, ude af sind
Bemærkninger til indlægget tirsdag den 1. august ”Det er sidste udkald” ved Niels Jørgen Nielsen

Det politisk spil er en svær størrelse og i alle valgkampe handler det om at fremkomme med udsagn der stiller modparterne i et dårligt lys, uanset om udsagn og påstande er udokumenteret, sande eller falske.

For at genopfriske hukommelsen kan det lige tilføjes:

At der decentralt er sket forbedringer, der tilgodeser de kerneværdier, der er Varde kommunes vigtigste opgave, herunder kan blandt andet nævnes:

 • Nye børnehaver i Agerbæk, Tistrup, Ølgod og planlagt i Årre. Herud over har flere børnehaver i de øvrige lokalsamfund gennemgået renovering og forbedringer.
 • Nye Plejehjem i Ansager, Tistrup og under forberedelser udvidelse af Løkkevang og nyt Demenscenter i Ølgod. Ikke just centralisering.
 • Gennemført halhamonisering hvor alle kommunens haller har fået mulighed for renovering og energioptimering med tilskud fra Varde kommune. Centralisering?
 • Udviklingsplaner for en række landsbyer og lokalsamfund i hele Varde kommune, der tilgodeser udvikling. I samspil med Varde kommune og forskellige Fonde, giver dette grobund for at styrke og bevare vores decentrale struktur. Mange projekter er gennemført og mange er på tegnebrættet.
 • Lejeboligere her er der aktuelt igangværende decentrale aktiviteter.
 • Ved at udvikle og forbedre sikrer vi tilgangen af arbejdspladser og bosætning, her kan nævnes Varde Kasserne, optimeringer af kulturoplevelser og forbedringer indenfor turisterhvervet, industri og landbrug. Aktører der er vigtige for netop at kunne sikre en skatteindtjening og herved styrke de bløde værdier og leve op til de stadig stigende krav om service og flere varme hænder.

  Ved kommunesammenlægningen i 2007 betød det på samme tid en nedlæggelse af amterne, hvor mange af deres opgaver blev lagt over til kommunal drift og dermed øgede udgifter.

  En harmonisering af skattetakster højst og laveste blev meldt ud ved kommunesammenlægningen, hvilket for nogle af de ”gamle kommuner” betød en stigning.

  Sammenholdt med de nye opgaver fra Amterne var denne stigning nødvendigt. Det skal dog lige retfærdiggøres, at nogle af de gamle amtslige opgaver også medførte indtjening til Varde kommune. Varde kommune er på landsplan kendt for deres højt specialiserede tilbud indenfor institutioner. Som eksempel døgninstitutionen Tippen i Ansager og Bo og Genoptræningscenteret Lunden i Varde.

  Ovenstående er blot et lille udpluk af modargumenter til Niels Jørgen Nielsens indlæg.

  Med venlig hilsen

  Din lokale Venstre politikker medlem af Byrådet Varde kommune
  Niels Haahr Larsen Ansager

  Se Niels Jørgen Nielsens debatindlæg her: Det er sidste udkald

  vist 1843 gange