torsdag 18 maj 2017 - Ansager
Stemmeværkspladsen, Ansager Søpark og Skovens Dag
Sidste nyt fra indsatsområdet Natur under Ansager Byudvikling

Stemmeværkspladsen

Dette projekt indebærer etablering af shelters, bålhytte, rekreations områder samt formidling af informationer på det gamle stemmeværks område. Efter lang behandlingstid er landzone tilladelsen nu kommet. Projektet afventer nu endelig byggetilladelse fra kommunen.

Shelters mv. er fastlagt og disse bestilles så snart endelig byggetilladelse foreligger. Der vil dog inden for kort tid blive kørt sand på området, så vi undgår at området er for fugtigt.

Der er lavet endelig forslag til renovering af det gamle SE hus og udstillingsflade, der på en spændende måde viser områdets natur og historie.

Ansager Søpark (Ansager dambrug)

Naturstyrelsen og Varde Kommune har købt Ansager Dambrug og opstemnings retten, med det formål at etablere fri passage for fisk længere op i Ansager Å systemet. Dambruget er etableret på lejet jord tilhørende Ansager Kirke.

Projektet går ud på at etablere et naturskønt område på området, hvor dambruget nu ligger, så de to by områder Egedalen og Præstevænget/Åparken knyttets bedre sammen. Ligeledes at etablere et flot rekreativt område, til glæde for alle byens borgere, samt besøgende udefra.

Der er aftalt møde mellem gruppen og Varde Kommune for at aftale en tids- og projekt plan. Første etape er regulering af selve åen med stryg.

Skovens dag.

Vi har netop afholdt skovens dag i Ansager Kommune plantage for første gang. På vejen rundt i skoven var der oplysninger om skovens historie samt skovens livs cyklus. Desuden var der en lille konkurrence, bue skydning samt pandekage bagning mv. ved FDF hytten.

Vi havde 70 – 80 gæster på dagen, og ser frem til at være med en anden gang.

Frank Sørensen, formand for Natur

Læs mere her: Stemmeværkspladsen

vist 1048 gange