torsdag 18 maj 2017 - Ansager
Flag, blomsterkasser og kratteklub
Sidste nyt fra indsatsområdet Kultur og Byrum under Ansager Byudvikling

Siden udgivelsen af vores nyhedsbrev i januar, har der i Kultur og Byrum været afholdt møder om bl.a. den gamle Station, som vi længe har forsøgt at fremskaffe de nødvendige midler til gennem ansøgninger til fonde. Der er søgt midler til en gennemgribende renovering og Ole Andresen, som er projektets ankermand, har arbejdsomt og ihærdigt forsøgt at søge til de rette og mest oplagte fonde.

Det er ikke lykkes os at finde en fond, der vil støtte vores projekt, og samtidigt ønsker Ole Andresen at trække sig som projektholder. Vi respektere Ole’s beslutning og vi havde selvfølgelig gerne set at det var lykkes for Ole at finde en fond, der ville støtte projektet. Vi vælger nu, at fortsætte der hvor Ole slipper og samtidigt forsøge at revurdere dele af projektet og finde den rette vej til midler der kan rede byens samlingspunkt. Vi har endnu ikke fundet en afløser til posten, men der skal lyde en stor tak herfra for Ole’s indsats.

Flag og blomsterkasser

I gruppen byrum og miljø, er det først og fremmest et virke for at synliggøre vores by og byde byens mange besøgende velkomne på den bedst tænkelige måde og give dem et godt indtryk af byen.

Vores særdeles aktive flaglaug er igen klar med en ny flagsæson og vil som sidste år flage hver weekend frem til primo september i alle flagstængerne som står ved indfaldsvejene. Vi har fået en rigtig god tilslutning til arbejdet og det skal alle flaghejser have tak for.

Udover flag i byen, er også alle 17 blomsterkasser blevet sat op. I år har vi valgt af genbruge indholdet fra sidste år og har kun måtte udskifte de få planter, som ikke er kommet igennem vinteren. Vi vil igen i år forsøge at finde sponsorer til flere nye kasser. Vi håber at kunne komme op i nærheden af i alt ca. 30 kasser inkl. de gamle. Der vil på Ansager.info komme et opslag om dette inden længe.

Lys på stier

Der har også siden sidst, blevet afholdt møder med kommunen og det blev desværre ikke muligt for os i denne omgang, at udbygge det nuværende lysnet, steder som gruppen havde udvalgt. Vores ”lys” projektet faldt bl.a. på trafikkens art på stierne, landzoneregler og forhold som privat vej.

Kratteklubben

Udover belysning, blev der ved mødet fremlagt et ønske om at VK overtog renholdelsen af rundkørslen ved Nørregade/Mølbyvej/Tiphedevej pga. sikkerhed. Dette er lykkedes og samtidigt har vi indgået en aftale med VK, om en Service Plus aftale. Kort fortalt er en Service plus, en aftale mellem kommunen og en borgergruppe, hvor kommunen udfører standardplejen, mens borgergruppen lægger ekstra pleje oven i. Samarbejdet betyder at vi bl.a. kan få stillet redskaber, værktøj og materialer til rådighed. Sågar tilkøb af planter i mindre mængder vil være muligt. Derfor har vi i gruppen sagt ja til at overtage noget af ekstra plejen af byens torv. Her kan gruppen f.eks. stå for evt. forbedringer, mens kommunen forsat står for klipning af græs og tømning af torvets skraldespande. Udover gruppens medlemmer, vil vi forsøge at få et godt netværk af frivillige, som springer til når der kan udføres opgaver i og omkring byens grønne områder. Vi har til en start valgt at kalde den for Kratteklubben og som er en uforpligtende arbejdsgruppe, der springer til når det kræves. Så hold øje med Ansager.info, når vi får en ”grøn” aktivitet i ”din” by og brug for nogle gode hænder. Gruppen vil samtidigt takke for alle de roser vi har modtaget for vores arbejde.

Gavlkunst

Ideen eller rettere projektet med at forskønne nogle af byens synlige gavle med kunst, arbejdes der forsat med og allerede nu er det første eksemplar klar til en gavl i byen. Alle motiver vil blive malet på runde vejrbestandige plader med en diameter på 60 cm. Det er Ove Nørager, der står for projektet og jeg ved at der er flere på vej.

Erik B. S. Lauridsen, formand for Kultur og Byrum

vist 630 gange