torsdag 20 apr 2017 - Ansager
Referat: Foreningen Mariefestival
Stiftende generalforsamling d. 27-3-17 i foreningen Mariefestival, Ansager på Ansager Musik Hotel

Der var 56 fremødte på hotellet. Vi startede med en sang som Helge spillede til hvorefter Lisbeth Mortensen bød velkommen.

Helge og Britta fortalte lidt om bagrunden for Mariefestival, hvordan de i 2012 havde siddet til AIF’s sommerfest og drøftet, at det var meget arbejde vi lagde i sommerfesten, men at der ikke blev et overskud ud af det, da fremmødet aldrig var særlig stor. De, der kom til arrangementerne, fik en god oplevelse, men der kom for få.

Helge foreslog da, at vi skulle arrangere en festival og 1-2-3 aftalte vi at gøre det året efter, og nu står vi her, for at danne en Mariefestival forening.

Derefter gik vi over til dagsordenen:

 1. Lars Blak blev valgt til dirigent
 2. Vedtægterne blev gennemgået ved Per Thisted
 3. Kontingentet blev fastsat til 200kr/årligt
 4. Budgettet blev fremlagt ved Per Thisted
  - Det blev godkendt med en opfordring til, at det skal gå i balance.
 5. Valg af medlemmer til den kommende bestyrelse.
  Følgende blev valgt:
  - Jane Vedstesen
  - Per Thisted
  - Jesper Hinsch
  og udpeget er følgende:
  - Lisbeth Mortensen fra ABU
  - Johnny Enghave fra Borgerforeningen
  - Helge Engelbrecht fra Musikgalleriet
  - Britta Buhl fra AIF
 6. valg af revisorer:
  - Margrete Johannesen
  - Lars Blak
 7. evt.
  - Bent Nielsen fortalte om Thors og hans arbejde omkring aftaler med spillesteder og sponsorater. De har haft kontakt til alle de gamle spillesteder, som alle har været meget interesseret, og de havde oplevet at offerviljen var stor. Nu har de planer om at tage kontakt til firmaer udenfor ”bygrænsen”.
  - Ingolf Knudsen fra Jagtforeningen tilkendegav stor vilje til, at de ville være med og stor ros til alle i udvalget.

Bestyrelsen konstituerede sig derefter som følger: Formand Lisbet Mortensen, Kasserer Jane Vedstesen og Sekretær Britta Buhl

Britta Buhl, sekretær

vist 2699 gange