onsdag 19 apr 2017 - Ansager
Årsberetning for 2016 i AIF
Den sidste formandsberetning af den afgående formand Britta Buhl

Tusind tak for det store fremmøde. Det er dejligt, at vi trods alt har så mange aktive ledere og bestyrelsesmedlemmer i AIF. Der skrives en del om, at det er et problem at finde emner til alle poster rundt omkring i de forskellige byers foreninger.

Dette bliver min sidste formandsberetning. Jeg bekendtgjorde sidste år til generalforsamlingen, at jeg ville stoppe i år, når jeg var på valg.

Jeg kigger tilbage på 10 spændende år. Da jeg startede have vi en kassekredit på 100.000kr, og vi arbejdede hele tiden i bunden af den, hvilket medførte en stor renteudgift, som med garanti ikke var til medlemmernes interesse.

Den er nu helt fjernet - opsagt, og som I vil se af regnskabet arbejder vi nu ikke længere med røde tal- faktisk står der pt på vore kontoer 210.829,50kr. Det er mig en stor glæde at kunne overgive en forening i positiv balance.

Det går godt i vore underafdelinger. Vi har nogle gode velfungerende udvalg i håndbold, forhold og gymnastik, som formår at finde de rette trænere og hjælpere. I badminton har vi desværre ingen haft, men jeg har netop hørt, at det kommer der i det kommende år. Det er vigtigt, der er nogle som har en vis interesse og forståelse for at samle trådene her.

Desuden står AIF overfor nogle store udfordringer i håndboldafdelingen, da det bliver dyrere og dyrere jo bedre de er og bliver, og derfor rykker op.

Det er super, vi har tjent en del på Mariefestivalen, da det så er med til at dække deres udgifter. Jeg glæder mig ligeledes over den støtte, som Håndboldens venner giver til spillerne.

Ellers har vi i AIF foretaget os det samme som de tidligere år. Dog har vi i bestyrelsen uddelegeret Fastelavn, Torvedag og St. Hans til hvert af udvalgene, så jeg ikke står med det i år. Det er dejligt og det er også godt for den kommende formand.

Mariefestival

Mariefestivalen kørte fint sidste år. På musiksiden havde vi igen et underskud, og derfor er det os magtpåliggende, at der ikke bliver det i år. Foreningen blev etableret mandag d. 27-3-17, og i den er der bl.a. nedsat et udvalg, som arbejder på at skaffe bedre kapital. Alle spillestederne bliver kontaktet med henblik på at støtte med et beløb, og det skal vi også. Vi har sat det til 50.000kr i 2017, hvilket dækker Rottehullet, stadion, torveteltet og petangscenen.

I 2016 havde vi et underskud på 104.542kr, som blev delt mellem Musikgalleriet og os, hvilket gjorde, at vi betalte 52.271kr for musikken.

Det blev betalt af det overskud vi havde på campingpladsen, og desuden havde vi et overskud i teltene på ca 46.000kr Det er en stigning på ca det dobbelte i forhold til 2015. Lad os håbe det fortsat stiger. I år har vi i al fald udvidet antal camping pladser og lige nu er der kun de 20, som vi har udvidet med, ledige.

Vort håb er stadig, at vi på sigt for solgt så mange billetter, at det ikke længere vil være nødvendigt, at scenerne betaler til musikken. Lige nu har vi solgt samme antal billetter, som vi havde solgt til slut sidste år, så det tyder på et fremskridt.

Min drøm er, at vi lige så stille kan fortage os nogle små investeringer til gavn for festivalen. Nu må vi se.

Britta Buhl

vist 677 gange